Masserar sjukgymaster?

Jag tittade i min snart treåriga dotters bok om människokroppen som var pedagogiskt upplagd men när jag kom till en sida i boken som handlade om rehabilitering finner jag nedanstående stereotypa bild om sjukgymnaster.

Sjukgymnast masserar

Visst, jag och några sjukgymnaster till, ger massage men majoriteten av sjukgymnaster masserar inte deras patienter. Massage var något som alla sjukgymnaster i Sverige förr i tiden var utbildade i och många använde massage men med intrång av vetenskap och evidensbaserad medicin har massagen minskats ner i sjukgymnastutbildningarna i västvärlden. Korsett används i väldigt liten utsträckning inom sjukgymnastiken idag. Det hade varit mer rätt att visa en sjukgymnast som vägleder en patient i träning om man nu ska göra en generalisering av hur sjukgymnaster arbetar.

 

Telefonkatalogen

Fick idag Gula sidorna, Telefonkatalogen. Oj, vad liten den har blivit liten. Tittade igenom kategorin massörer i Malmö bland annat och ser att ingen idag har några stora färgglada annonser. Det finns ändå stor efterfrågan på massage i Malmö. Däremot verkar kiropraktorer satsa mer med större annonser.

Telefonkatalagon och masage

Själv annonserade jag både i Gula Sidorna och Eniro online (webbplatsen) för några år sedan till ganska hutlösa priser. Även om det genererade en del nya patienter är det tveksamt om jag som fysioterapeut tjänade på det. Det må vara hänt om man är frisör och får man in en ny nöjd kund som leder till frekventa återbesök men målet för min del är få patienten frisk och besvärsfri så att han eller hon inte behöver komma tillbaka då är tvivelaktigt om det är lönsamt. Idag kommer de flesta av mina ”nya” patienter via rekommendationer av anhöriga, vänner och andra vårdgivare. Sedan hittar också ganska många patienter mig via internetsökning.

Går nog inte så bra för Eniro då detta var stor inkomstkälla för dem och nu blir man kontaktad av dem 2-3 gånger per år om annonsering i synnerhet på deras webbplats.

Olika diagnoser

Jag kommer ihåg ett telefonsamtal från en kvinna som hade funnit min hemsida och undrade om jag hade någon verksamhet i Stockholm. Det har hänt några gånger tidigare också att människor tycker att min webbplats är bra och de undrar om jag även arbetar på annan ort än Malmö eller om jag kan rekommendera någon som arbetar på ett likvärdigt sätt som mig. Jag tar det som en komplimang.

Kvinnan jag talade med idag fick rekommendation av mig att söka en sjukgymnast med manuell terapi som inriktning, naprapat eller kiropraktor. Hon kontrade snabbt med att går man till tre olika terapeuter/vårdgivare får man sex olika svar. Ja, hon har helt rätt. Tyvärr är diagnostisk och bedömning i bästa fall en kvalificerad gissning som kommer så nära sanningen som möjligt. Den enskilda terapeutens utbildning, fortbildning, inställning och patientens nuvarande fysiska status påverkar bedömningen samt behandlingsval. Det är därför man som seriös terapeut/vårdgivare bör vara prestigelös och ödmjuk inför diagnostik samt sina egna behandlingsmetoder.

Kortkurs i ledmanipulation

Jag fick för några dagar sedan ett sms från någon okänd aktör (tänker inte ge reklam för dem här) om en kurs i ledmanipulation för massörer den 22-24 november. Jag arbetar som sjukgymnast med dessa behandlingstekniker men hela Branschrådet Svensk Massage som certifierar massörer har tydligt tagit fram riktlinjer som du kan läsas om längst ner på sidan om tips för massageterapeuter

Jag svarade på sms:et och frågade om varför de sms:ar mig och om de även kör kurser i kirurgi på 4 dagar. Naturligtvis fick jag inget svar.

Även om svensk lagstiftning inte hindrar någon från att köra kortkurser i behandlingstekniker med ledmanipulation som jag tror de flesta förstår kräver längre utbildningar för att lära sig praktiskt men i synnerhet omfattande studier i medicin och biomekanik så är det tvivelaktigt om dessa kurser kan på något sett ses som seriöst. Att det sedan finns massörer och massageterapeuter som gärna vill lära sig ledmanipulation handlar mer om att det blir hybris hos vissa terapeuter.

Som en prestigelös terapeut bör man inse vilka begränsningar man har och att man inte kan göra allt i behandlingsväg. Jag som sjukgymnast har exempelvis i min utbildning även läst lite kirurgi men endast ur ett teoretiskt perspektiv och jag vill självklart inte hävda att jag kan utföra några operativa ingrepp och jag gör ju inte det heller i min verksamhet.

Sjukgymnast blir fysioterapeut

Det verkar bli klart med att Sverige ändrar yrkestiteln från legitimerad sjukgymnast till legitimerad fysioterapeut nästa år (det vill säga 2014) för öka patientsäkerheten. Idag kan vem som helst kalla sig fysioterapeut vilket i de flesta länder är namnet på yrkeskåren sjukgymnast.

sjukgymnast blir fysioterapeut

Sjukgymnast används och har använts som yrkestitel i Sverige sedan 1800-talet. Sjukgymnastens yrkestitel är skyddad i lag och får bara användas av de som legitimerats av Socialstyrelsen. Dilemmat som dock har uppstått är att internationellt används begreppet fysioterapeut (physiotherapist på engelska) men i Sverige har terapeuter utan någon sjukgymnastexamen börjat titulera sig fysioterapeut. Hos en hel del av dessa icke legitimerade terapeuter där kan den terapeutiska och medicinska utbildningsnivån verkligen ifrågasättas. Det kan vara så att patienter tror att dessa fysioterapeuter har en gedigen utbildning men i Sverige finns det inte någon kvalitetsgranskad utbildning till fysioterapeut (om man förbiser sjukgymnastprogrammet).

Under en övergångsperiod kommer även sjukgymnast att finnas kvar då förslaget har lite unikt skyddat båda yrkestitlarna. För min del som verksam i över 13 år som sjukgymnast kommer att succesivt gå över till att på min klinik att vara fysioterapeut i Malmö.

Sjukgymnast är dock en relativt etablerad yrkestitel i Sverige men samtidigt kan de som marknadsför sig som fysioterapeuter rida lite på vågen av okunskap som finns. Allmänheten kan ju tro att den icke legitimerade fysioterapeuten är en garant för att denne har en grundlig yrkesutbildning inom hälsovård vilket är felaktigt. På universiteten i Sverige som bedriver den akademiska utbildningen till sjukgymnast börjar även begreppet fysioterapi användas vilket självklart ökar förvirringen hos allmänheten.

Hudterapeuter kontra läkare

Idag på nyhetsmorgon TV4 var som oftast läkaren Mikael Sandström på plats.

Han är rolig och saklig. Idag diskuterades bland annat akne och att tvätta sig med mild tvål men ganska snabbt kom en del meddelande in till nyhetsmorgon från bland annat en hudterapeut som ifrågasatt tvål vid behandling av acne. Det finns olyckligtvis de som tror att bara för hudterapeuter i deras utbildning har humanbiologi och dermatologi (läran om huden och hudsjukdomar) så skulle de vara minst lika kvalificerade som läkare. I think not!

Läkaren Mikael Sandström ger vad som kan uppfattas som en arrogant kommentar och det är i stil med att man ska inte bara ha läst en bok vilket antagligen syftar på hudterapeuter överlag har läst betydligt mindre i ovanstående ämnen än vad en läkare ha gjort. Bara att instämma.

Kiropraktik kritiseras av kiropraktor

En intressant och lärorik video med Alan Alda som reporter där en kiropraktor kritiserar delar av kiropraktikens metoder. Information om kiropraktikens historia ges också.  Till en början måste alla behandlingsmetoder vara mer kritiska till deras egna metoder för undersökning och behandling. Självklart gäller det inte bara kiropraktik. En del saker som nämns i videon är vad tyvärr patienter tror är effekten av ledmanipulation eller justering (adjustment på engelska) där just uppfattningen av att felställningar av skelettdelar kan inträffa och åtgärdas. Olyckligtvis finns det hybris även hos vissa kiropraktorer där man tror på att kiropraktik är lösningen för alla möjliga besvär och inte bara smärtor och stelhet från rörelseapparaten.

 

Observera att kiropraktik är inte den enda yrkesgruppen som använder justering eller ledmanipulation utan även många sjukgymnaster är utbildade i det men överlag är det väldigt få sjukgymnaster som framhäver att man flyttar kotor anatomiskt eller att man kan påverka olika sjukdomar med manuell terapi som tyvärr en del kiropraktorer verkar lyfta fram.

Statistik inom idrottsmedicin

Denna bok inom idrottsmedicin, Epidemiology of injury in olympic sports, som är en bra bok att ha vid diverse fördjupningsarbeten som man har inom högskolevärlden. Boken inhandlas lättast hos Medical Book Company

epidemiologi inom idrottsskador

Epidemiologi är ett begrepp som från början handlade om att dokumentera hur många individer som insjuknar i en sjukdom. Idag berör det vetenskapliga ämnet inte bara sjukdomar utan även symtom, skador, riskfaktorer, fysisk status mm. Det innebär att epidemiologi är ett ämne som är användbart inom såväl medicin som folkhälsa. Läkaren John Snow anses vara den första som gjorde en form av epidemiologisk studie i samband med att han under 1850-talet dokumenterade var insjuknande med kolera fanns i London mer exakt geografiskt.

Funktionell träning

En relativt ny trend har skett där många tränare lyfter fram något som heter funktionell träning för såväl motionärer som elitidrottare. Funktionell träning är dock inget nytt utan har funnits inom rehabilitering och sjukgymnastik i många år. Funktionell träning innebär att individen/patienten tränar i naturliga rörelser som bygger upp en eller flera funktion/er som kan utnyttjas i vardagen eller i en idrott. Den funktionella träningen kan innefatta övningar för balans, styrka, snabbhet, uthållighet, koordination och flexibilitet.

funktionell träning med rörlighet och explosivitet

 

Funktionella träningsövningar kan även användas för variation i träning men oberoende vilket ska traditionell styrketräning i maskiner eller med fria vikter ändå finns som en grundträning. Tyvärr lanseras funktionell träning som om det är överlägset och ersätter helt traditionell träning vilket naturligtvis inte är fallet. Det ska även tilläggas att träning på bollar eller instabilt underlag inte på något vis behöver vara funktionellt och sådana övningar har också visat sig ge mindre aktivering av muskler och sämre styrkeutveckling. Om övning är funktionell eller inte beror på vad målet är och vilka förutsättsättningar individen har.

Klassisk anatomibok

Anatomi är tillsammans med fysiologi grunden i alla utbildningar inom medicin och hälsa (beteendevetenskap har också sin givna plats för de som arbetar med människor). Man kan tycka att i synnerhet anatomin finns det inte så mycket mer att forska om och vi har haft många hundratals år på oss att lära oss om hur kroppen är uppbyggd. Men så är inte fallet. Nya böcker i anatomi kommer kontinuerligt där böcker som är atlas med bilder inte egentligen mer än bild- och layoutmässigt ändrats medan läroböcker i anatomi och underämnen kommer även med nya saker. Det gäller ämnen som biomekanik och kinesiologi  där forskningen kommer fram till nya upptäcker musklers funktioner, belastning på kroppens strukturer med mera.En svensk lärobok i anatomi som inte finns kvar mer men som fortfarande faktiskt är riktigt bra är Ture Petréns (fyra volymer där den första berör rörelseapparaten). Personligen står den sig fortfarande väl i hur omfattande beskrivning som finns och bilder. Däremot är texten något ålderdomlig skriven. Ord som äro finns istället för är.

Anatomibild den klassiska boken av Ture Petrén

Det var den första anatomiboken jag köpte i början 1990-talet och den fanns att få tag på i bokhandlare för studenter fram till slutet av 1990-talet då fortfarande används som referenslitteratur. Inledningen i boken av professorn Ture Petrén är från 1950-talet! Boken som jag köpte var tryckt 1980. En bra bok står sig länge.