Psykopati

Psykopati är inte det som jag på något vis arbetar med men jag vill ändå gärna ge lite saklig information i detta komplexa ämne med hänsyn till några tidigare arbetsgivare som jag har haft. Jag har naturligtvis haft många mycket bra och föredömliga arbetsgivare men jag har också under åren haft en del arbetsgivare som nu efterhand jag inser har haft psykopatiska drag. Ren psykopati är en allvarlig personlighetsstörning och en diagnos som ställs av sjukvården. Diagnosen för psykopati är antisocial personlighetsstörning. Inslag av vissa psykopatiska drag får emellertid ändå ses som normalt om än att det kan bli besvärligt för omgivningen. När man diskuterar om psykopatisk beteendestörning omfattar det olika avvikande tillstånd ur ett biologiskt och psykologiskt perspektiv. Psykopati får däremot ses som ett allvarlig tillstånd och det är främst män som drabbas av detta. Den renodlade psykopaten är den person som kommer ha problem att fungerar socialt och kriminalitet kan bli en konsekvens av sjukdomen. Men de flesta med psykopati eller individer med mildare formen, psykopatiska drag, är inte kriminella. I en del sammanhang kan till och med psykopatiska drag vara till fördel där det exempelvis gäller en drivenhet.

psykopati eller antisocialt beteende
Psykopati eller rättare sagt antisocialt beteende nämns i facklitteraturen inom psykiatri och är inte något som bara finns på filmer.

Det har tidigare ansetts att en del psykopatiska drag är bra för att exempelvis vara en företagsledare men i en tid med mer krav på även mjuka värden som empati blir det tveksamt om det fungerar i det längre perspektivet. Inom det militära har man historiskt värderat att psykopatiska dragen som bra egenskaper då det skulle vara en soldat som vågar tar risker men någonstans i början av 1900-talet insåg man att soldaten eller den militära ledaren med psykopatiska drag inte fungerade i en grupp eller kunde inte ta emot order. Så även om det historiskt kan ha varit positiv att stora härförare hade psykopatiska drag och vågade göra saker som ingen annan vågade så har det i modernare tid inneburit att psykopatiskt beteende inte värderas högt.

Här nedan finns ett antal frågor och om majoriteten svaras med ja skulle det ge tydliga tecken på psykopati eller psykopatiska drag hos individen där det gäller:

1. Upplever personen ifråga att hen är bättre andra eller är hen avundsjuk på andras framgångar?

2. Är personen väldig egocentrerad och framhäver sig som mycket bättre än andra?

3. Är personen opålitlig och bryter löften?

4. Är personen manipulativ med korrekt fakta och sanning för att komma i bättre dager hos omgivningen?

5. Mår omgivningen dåligt när personen ska leda en organisation eller verksamhet?

6. Finns det svängningar i humöret med tvära kast med att exempelvis vara trevlig en dagen och dagen därpå ilsken?

7. Är personen kommunikativ muntligen och kan uppfattas som mycket charmig när det är till gagn för personen själv?

8. Har personen ett stort behov av få sin vilja igenom och kan agera manipulativt för att nå målet?

9. Saknar personen förmåga till ånger, skuldkänslor eller att vara sympatisk?

10. Ljuger personen om såväl små och stora saker vilket skulle kunna uppfattas som mytomani?

11. Får du en upplevelse av otrygghet i att anförtro dig åt personen?

12. Saknar personen empati, det vill säga förmågan att sätta sig in i andra människors känslor?

13. Har personen bristande självkännedom?

14. Har personen en överdriven självkänsla?

15. Tar personen i fråga åt sig äran för vad andra egentligen har gjort?

16. Agerar personen kortsiktigt men saknar långsiktigt planeringsförmåga?

17. Har personen bristande respekt inför lagar och kan ses som en omoralisk person?

18. Skyller personen ifrån sig när det inte går som det ska?

19. Tar personen inte ansvar för sina egna handlingar?

20. Ser personen alltid saker ur sitt eget perspektiv?

21. Är personen mycket svår eller omöjlig att resonera med?

22. Är personen fixerad av ha makt och kontroll över olika situationer?

23. Har personen begått lagbrott (från våldsbrott till oaktsamhet och bedrägeri)?

24. Utnyttjar personen människor i hens omgivning?

25. Har personen behov av nya spänningar och är impulsiv?

Om enstaka frågor besvarar med ja eller delvis ja så innebär det självklart inte att personen behöver vara psykopat men besvaras många av frågorna med ja och då utan reservation då ska man vara på sin vakt.

Har man tur träffar man inte på personer som är renodlade psykopater eller lider av större psykopatiska drag. Men om du gör det i exempelvis någon relation med ”vänner”, kollegor eller chefer bör man inse att förr eller senare kommer det troligen leda till problem och att det antagligen inte finns någon botemedel mot personens psykopati. Det bästa man kan göra för sin egen skull är att lämna personen som lider av psykopati då situationen kommer leda till en dålig psykosocial miljö med stress som kommer att kunna påverka dig negativt.

Malmö den 2 november 2014

David Aston
Ergonom/Leg. sjukgymnast