E-hälsovårdsvägledning

Jag blir ofta kontaktad av personer som behöver hälsovårdsvägledning men som inte har möjlighet att besöka mig på min klinik i Malmö. Jag erbjuder därför hälsovårdsvägledning via e-post. Fördelen med kommunikation via e-post är att allt är nerskrivet och det blir enklare för dig som patient att i lugn och ro ta in all information – istället för att ta snabba anteckningar som vid rådgivningen per telefon. Det blir även enklare för dig att ta med informationen och uttrycka dig med korrekta medicinska termer vid eventuella besök på vårdcentraler eller hos andra vårdgivare. Ännu en fördel är jag får möjlighet att dubbelkontrollera medicinsk fakta utan stress.

Röngten av axelleden
Utlåtande av bilddiagnostik vid ortopediska tillstånd.

Observera att för patienter som kommer till min klinik ingår denna form av hälsovägledning vid behov. Denna e-konsultation är till för patienter som inte kan besöka mig på min klinik i Malmö.

Vilken hjälp kan du få med hälsovårdsvägledningen via e-post?

Min rådgivning eller snarare vägledning via e-post kommer inte leda till att du får någon diagnos av mig (vore oetiskt då jag inte har träffat dig för en undersökning). Målet med hälsovårdsvägledningen är att du ska kunna få hjälp med ett eller flera av följande områden:

– tolka utlåtanden som du har fått vid besök på sjukhus, eller från andra vårdgivare eller terapeuter

– förtydliga vilka symtom du har och förloppet på dina besvär så att detta kan vidareförmedlas till andra vårdgivare på ett korrekt medicinskt sätt

– ge en saklig rådgivning om vad du bör förbereda dig på när du söker andra vårdgivare eller läkare

– informera dig om hur du kan utvärdera effekten av olika behandlingar

– rekommendera vilken typ av läkare eller vårdgivare och inriktning som kan vara lämplig att söka utan att ange exakt vilken klinik du ska söka till

– få reda på vilka krav du kan ställa på rehabilitering

– få svar på sakfrågor inom rörelseapparatens anatomi och fysiologi

– få faktasvar inom medicin och rehabilitering med inriktning på ortopediska och idrottsmedicinska tillstånd samt neurologiska besvär

– diskutera om hur du ska förhålla dig till olika symtom och terapiformer

– klargöra olika begrepp inom manuell terapi och fysioterapi

– få klarhet i hur många behandlingar som kan provas innan det är dags att avsluta

– vid behov lyfta fram den evidens som kan finnas för en viss undersökning eller behandlingsform

– fungera som en andra åsikt till uttalanden om prognoser eller diagnoser som du har fått av läkare eller av andra vårdgivare

– hjälpa till att skriva en egenremiss till ortoped-, idrottsmedicinsk- eller smärtmottagning

Med min bakgrund som sjukgymnast och undervisare inom massageterapi så är jag väl förankrad inom såväl den skolmedicinska som komplementärmedicinska världen vad gäller besvär från muskler, leder, skelett och nerver. Jag har tillgång till medicinska databaser med åtkomst till biomedicinska e-tidskrifter samt ett privat bibliotek med över 1500 akademiska böcker inom humanbiologi, manuell terapi, träningslära, rehabilitering och diverse medicinska ämnen. Jag har därför bra tillgång till information för att kunna söka och sammanställa fakta till dig.

Kan jag få vägledning om träning även om jag är frisk?

Ja, det är möjligt. Generella råd om träning och friskvård; inklusive träningsmetoden HIT kan jag ge. Jag kan även fungera som en saklig andra åsikt till de rekommendationer som du har fått av instruktörer eller personliga tränare.

Jag har tidigare arbetat som medlemstränare på olika gym och friskvårdsanläggningar. Sedan början av 2000-talet har rollen gått över till att utbilda instruktörer och personliga tränare.

Är du intresserad av vägledning inom träning gäller det att du skriver lite om din bakgrund och målsättning samt accepterar villkoren.

Hur går hälsovårdsvägledningen via e-post till om du är patient?

1. Du kontaktar mig på följande e-post: konsultation@davidaston.sevillkoren

2. Skriv ditt för- och efternamn men inte ditt personnummer (viktigt med hänsyn till personuppgiftslagen). Ange dock ålder.

3. Berätta om hur och när dina besvär började samt vilka symtom du har idag. Använd gärna figurerna nedanför för att använda enhetlig terminologi när du beskriver var dina besvär sitter. Nämn gärna även hur du upplever att symtomen är vid olika perioder på dygnet eller under veckan samt hur besvären inverkar på olika moment i din vardag. Vilka begränsningar har du i din vardag (arbete, träning eller hem)?

4. Har du blivit undersökt eller fått någon form av behandling? Vilken eller vilka eventuella effekter fick du?

5. Skriv ner om du har fått ett utlåtande eller en bedömning från en vårdgivare med legitimation.

6. När jag har fått ditt mejl kommer jag vid vissa fall att komplettera med några frågor.

 

 

anatomiska regioner framsida

anatomiska regioner baksida

Använd ovanstående bilder för att få en enhetlig och korrekt benämning på var dina symtom sitter. Rätt benämning minskar risken för missförstånd i vår kommunikation.

* Villkor för hälsovårdsvägledningen

Faktura på beloppet 500 kronor inklusive moms skickas med e-post med specifikationen hälsovårdsvägledning. Fakturan skickas när du har mejlat mig på konsultation@davidaston.se och om jag anser att det finns något i ditt fall som jag kan ge vägledning inom.

Förfallotiden på fakturan är 10 dagar och det är först när fakturan är betald som jag kommer att ge min rådgivning och information till dig per e-post.

Varför tar jag betalt för hälsovårdsvägledningen?

Det är helt enkelt inte möjligt för mig som enskild företagare att ge kostnadsfri rådgivning till patienter som inte tänker besöka mig. Men min e-tjänst blir även en mer fördjupad konsultation jämfört med vad som oftast kan erbjudas av sjuksköterskor som arbetar på sjukvårdsupplysning som generellt sätt är allmänmedicinskt kunniga men saknar djupare kompetens inom fältet av besvär från rörelseapparaten (muskel- och skelettsystemet samt nerver).

Ersättningen som jag tar för hälsovägledning per mejl räknar jag motsvara cirka 30 minuters arbete. Skulle det eventuellt krävas mer arbete så kommer jag att informera om detta när det påverkar priset.

Malmö den 12 mars 2018

David Aston
Ergonom & Leg. Sjukgymnast