Impingement

Impingement är ett inklämningstillstånd av mjukdelar mot skelettet eller ligament. Tillståndet kallas även för subacromial smärta. Vanligast är att detta ortopediska tillstånd sker i axelleden men impingement kan även ske i höften.

Långvarigt arbete, särskilt ovanför skulderhöjd, kan leda till inklämning av strukturer under ligament och skelettet i axeln. Även idrottare kan drabbas av impingement. Tillståndet är en vanlig orsak till besvär i axelregionen. De mjukdelsstrukturer som kan leda till inklämning vid  impingementsyndrom är:

– senan till en av rotatorcuffensmuskler, supraspinatus
– senan vid axeln till det långa huvudet på muskeln biceps brachii
– slemsäcken subacromiale

Själva inklämningen kan ske mot skulderhöjden, acromion, vilket är skulderbladets yttersta del eller mot ledbandet  ligamentum coracoacromiale. Inklämningen ger därefter upphov till inflammation i någon av mjukdelarna. Muskelobalans kan finnas mellan axelledens utåt- och inåtroterare. Anatomiskt kan inte nerver i detta område hamna i kläm men det misstas så är fallet då symtomen vid impingement kan uppfattas som nervpåverkan.

Inklämning i skuldran
Skulderbladet sett ovanifrån med en av mjukdelarna,
muskeln supraspinatus, som kan bli inklämd.

Symtomen vid impingement är rörelsesmärtor av axeln men även vilovärk kan förekomma. I vissa fall kan domningar och smärtor uppfattas ner till underarmen och handen vilket kan missuppfattas som nervrelaterade symtom. Symtomen hos den drabbade kan variera från dag till dag eller vecka till vecka. Diagnostik sker med ortopediska manuella tester men magnetkamera undersökning kan också användas vid mer långvariga och svårbehandlade situationer.

Impingement är ortopediskt tillstånd
Skulderbladet sett framifrån med en av mjukdelarna,
supraspinatus och biceps brachii caput longum som kan
bli inklämda. Plexus brachialis är nerver som kommer
från halsryggen och förgrenar sig armen.

En strukturerad undersökning är betydelsefull för att fastställa rätt diagnos. En del andra diagnoser kring axeln kan i symtombeskrivning uppfattas som en impingement. Röntgen och magnetkameraundersökning ger sällan konkreta fynd vid impingement. Individuell behandling av impingement kan vara att modifiera arbetssituationen eller ändra på träningen. Styrketräning och töjning eller avspänning av skuldergördelns muskler är positivt. Manuella terapeutiska åtgärder som mobilisering och manipulation av stela leder kan vara på sin plats.

Vanlig röntgen av skelettet visar inget vad gäller impingement då det är mjukdelar som blir inkämda.

Läkare kan skriva ut antiinflammatoriska läkemedel och kortisoninjektion har en positiv effekt vid en del impingementbesvär. Vid långvariga besvär där övriga åtgärder inte hjälper är kirurgi att föredra.

Jag som sjukgymnast med ortopedisk medicinsk inriktning kan hjälpa dig med undersökning, diagnos, behandling och rådgivning kring träning och arbetsställningar.

Referenser om impingement i axeln

1. Desmeules F, Côté CH, Frémont P. Therapeutic exercise and orthopedic manual therapy for impingement syndrome: a systematic review. Clinical Journal of Sports Medicine. 2003 May;13(3):176-82.

Malmö den 7 december 2022

David Aston

Leg. Sjukgymnast