Ischias

Ischias är symtom som härledes från nerven ischiadicus som utgår från ländryggen och förgrenar sig ut i benen. Nerven utgår ifrån plexus sacralis som förlöper från den fjärde ländkotan (L4) ner till 3 sakralkotan (S3).

Symtomen vid ischias kan utöver smärta även bestå av stickningar, kraftlöshet och domningar ut i benet. Smärtorna kan vara diffusa men även upplevas som huggsmärtor. Kramp kan förekomma i musklerna som finns i området där ischiasnerven förlöper.

ischiassymtom
ischias där smärtor och symtom uppstår i benet.

Orsakerna till ischias kan vara många. Det kan bland annat vara en nervinklämning från ländryggen som vid diskbråck där nervrötter kommer i kläm eller en spänd muskel i sätet som kan komprimera nerven.
Begrepp som falsk ischias förekommer för att betona att smärtorna som påminner om ischias inte kommer utav en patologisk förändring i ländryggen där ischiasnerven påverkas. Falsk ischias brukar används som benämning på smärtor som strålar ner i benet men där orsaken inte är ett diskbråck eller diskbuktning i ländryggen. Ett par anledningar till så kallad falsk ischias kan vara strama höftledsmuskler där en av musklerna som heter piriformis kan trycka på ischiasnerven medan besvär från leden mellan korsbenet och höftbenet (SI-leden) också kan ge snarlika symtom.

Ischiasbegreppet används dock i såväl folkmun som hos medicinskt utbildad personal på diverse olika symtom i benen även om det inte handlar om ett direkt nervpåverkan.

Falsk ischias eller ischias är symtomdiagnoser vilka egentligen inte säger något om orsaken till besvären. Ischiasbegreppet används  många gånger vid alla besvär där nerven ischiadicus ger symtom men även vid tillstånd där symtomen är snarlika som till exempel refererade symtom från triggerpunkter.

Om man har ischias, vad ska man göra?

Här är det viktigt att man bli undersökt så att rätt diagnos kan ställas för fastställa vad som är orsaken till ischiassymtomen. Behandling får aldrig ske som en standardlösning då felaktig behandling vid till exempel ett diskbråck kan ge allvarliga komplikationer.

redskap för test av känsel
Det kan vara aktuellt att testa känsel i benen
enligt ett visst mönster med detta redskap när
du har ischiassymtom.

Manuella medicinska behandlingsmetoder som jag använder kan vara ett bra alternativ vid många ischiasproblem. I andra fall av ischias kan rådgivning om specifik träning och övningar vara det som behövs. Sjukhuset ska däremot kontaktas akut om nedanstående symtom finns:

– svårigheter att kontrollera urin eller avföring

– känselnedsättning i underlivet

– oförmåga att stödja dig på benet eller benen

Referenser om utstrålande smärta

1. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD, Tosteson ANA, Hanscom B, Skinner JS, Abdu WA, Hilibrand AS, Boden SD, Deyo RA. Surgical vs Nonoperative Treatment for Lumbar Disk Herniation: The Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT): A Randomized Trial. Journal of American Medical Association 2006 November 22; 296(20): 2441–2450.

2. Fishman LM, Dombi GW, Michaelsen C, Stephen Ringel S, Rozbruch J, Rosner B, Weber C. Piriformis Syndrome: Diagnosis, Treatment, and Outcome—a 10-Year Study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 March; 83(3): 295-301.

3. Hopayian K, Song F, Riera R, Sambandan S.The clinical features of the piriformis syndrome: a systematic review. European Spine Journal 2010 Dec; 19(12): 2095-109.

4. Bronfort G, Haas M, Evans R, Leininger B, Triano J. Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report. Chiropractic & Osteopathy 2010 February 25. doi: 10.1186/1746-1340-18-3.

Malmö den 12 april 2017

David Aston

Leg. sjukgymnast & Ergonom