Trochanterit

Trochanterit är begreppet som används för att ange inflammation vid muskelfästen eller slämsäck som finns vid utsidan av höften. Det stora utskotet på utsida av lårbenet (femur) heter på latin trochanter major men det är egentligen inte denna skelettstruktur som blir inflammerad. Utan det är istället en bursit (slemsäcksinflammation) kring höften eller tendinit (seninflammation) i någon muskel som fäster på trochanter major.

Trochanter major är en del av lårbenet (femur).
Trochanter major är en del av lårbenet (femur).

Oftast kommer symtomen som en reaktion på en överansträngning med smygande debut. Symtomen är rörelsesmärtor. I en del fall är det systematiskt alltid i samma mönster men i andra fall kan rörelsesmärtor vara utan ett specifikt mönster. Trochanterit kan bli så besvärande som tillstånd att det hindrar patienten från fysisk aktivitet.

Jag kan hjälpa till med en ortopedisk medicinsk och fysioterapeutisk bedömning. Målet är att hitta vilken anatomisk struktur som ger symtom men även analysera varför problemet har uppstått.

Fysioterapi med övningar eller manuell terapi kan vara lämpliga rehabiliteringsåtgärder vid tillståndet, trochanterit. Behandlingen från min sida är anpassat utifrån fynden i undersökningen som jag har gjort. Överlag gäller som vid andra överbelastningsbesvär att ju tidigare man söker hjälp desto bättre är prognosen. Om effekten uteblir med rehabiliteringen som jag erbjuder är det aktuellt med att söka läkare för bedömning

 

Referenser

1. Brukner P, Kahn K. Clincial sports medicine. 3:e upplagan. Australia: McGraw Hill; 2007.

2. Lustenberger DP, Ng VY, Best TM, Ellis TJ. Efficacy of treatment of trochanteric bursitis: a systematic Review. Clinical Journal of Sports Medicine. 2011; 21(5): 447-53.

Malmö den 6 september 2013

David Aston
Leg. sjukgymnast