Smärtbehandling

Jag erbjuder individuell smärtbehandling. Det innebär att du som har haft besvär med smärtor och värk i från rygg, nacke, skuldra men även smärtproblematik som fibromyalgi kan få hjälp och vägledning.

Värk från rygg eller nacke är bara några av tillstånden som kan behandlas inom multimodal smärtrehabilitering.
Värk från rygg eller nacke är bara några av tillstånden som kan behandlas inom smärtrehabilitering.

Jag har flerårig erfarnhet att undersöka, bedöma, behandla och hjälpa patienter med olika långvariga och kroniska smärt- och spänningstillstånd. Jag har hjälpt patienter med såväl enklare besvär men även de med mycket komplexa tillstånd.

Hur arbetar jag med smärtbehandling?

Min arbetsmetodik bygger på en individuell bedömning, behandling och personligt anpassad rehabilitering. Detta upplägg är till för att du ska få den bästa möjliga vård. Jag har ett flexibelt och anpassat behandlingsupplägg.

Det finns många olika orsaker till långvarig smärta vilket kräver varierande former av behandling. En kartläggning och undersökning sker innan en optimal rehabilitering kan ske för dig. Generellt sätt kan behandlingsupplägget se ut enligt följande:

1. Undersökning och kartläggning

2. Provbehandling med bland passiva behandlingar (manuell terapi däribland massage och nålbehandling) för att minska smärta och andra fysiska symtom

3. Samtal och bedömning

4. Fysioterapi med olika manuella metoder där även massage för smärtlindring och avslappning kan ingå

5. Information om smärta och symtom från olika synvinklar och med utgångspunkt från dina besvär

7. Råd om egenvård och vad som du eventuellt kan göra för att förebygga besvär, lindra symtom samt återfall

8. Utvärdering

Massage inom multimodal smärtrehabilitering.
Massage och manuell terapi ingår i vår multimodala smärtbehandling.

Stämmer det att man får massage?

Ja, massage kan ingå som en del av behandlingen för smärtlindring och avslappning. Massagen kompletteras dock med andra behandlingsmetoder från fysioterapin. Samtidigt görs individuell bedömning om vilka behandlingsmetoder och vsom är optimala för dina besvär.

Hur ska du gå tillväga om du vill komma till mig?

Du söker mig direkt och ingen remiss krävs.

Hur snabbt kan man få en tid?

Jag strävar efter att inom ett par veckor erbjuda dig tid för den första träffen. I en enstaka fall kan du få tid redan inom någon vecka beroende på hur det ser ut med bokningar hos mig.

Övrigt

Om du har några frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta mig. Mina kontaktuppgifter finner du här nedan. Läs mer om smärtbehandling individuellt kontra multimodal smärtbehandling.

Varmt välkommen!

David Aston