Hälsodeklaration

Vid första besöket fyller du i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen berör vilka besvär du har och hur det påverkar dig samt din hälsosituation. Formuläret ligger som underlag för min datajournal och gör att jag blir bättre förberedd för vilken undersökning som ska göras. Som legitimerad sjukgymnast har jag tystnadsplikt och jag måste föra journal för alla besök.

Följ länken här för att komma till formuläret för nybesök. Det tar cirka 10 minuter att fylla i och om du inte fyller i formuläret här digitalt måste du istället göra det vid ditt besök hos mig. Observera med hänsyn till sekretess ska du endast skriva initialer och födelsedatum.

Vid en del specifika tillstånd kan andra formulär även behöver fyllas i.

Huvudvärk utifrån Headache Impact test

Långvarig smärta (Tampaskalan)

Ländryggen (Oswestry)

Nacken (Neck Disabiliyt Index)

Observera formulären är endast till för att göra för de patienter som har bokat en tid till mig. I förekommande fallen får ni anvisningar från mig vilken eller vilka formulär som ska fyllas i.

Ditt samtycke

När du  använder kontaktformulär så ger du ditt samtycke att din information får sparas av mig. Jag är skyldig enligt lag att föra journal och det innebär att information som du mejlar mig kan användas i min journal om dig.

Vid kontaktformulär används SLL-kryptering men det kan ändå inte garanteras att någon obehörig avlyssning ej sker. Genom att använda födelsedatum utan personnumrets sista siffror och dina initialer reducerar det möjligheten spåra  från obehöriga vem det är som skickat formuläret.

Läs mer om dataskydd enligt GDPR.

Malmö den 16 juni 2018

David Aston
Ergonom/Leg. Sjukgymnast