Kompartmentsyndrom

Kompartmentsyndrom sker vanligtvis i underbenet men kan även ske i andra delar i kroppen. Orsaken till att den akuta formen av kompartmentsyndrom kan uppstå är till följd av en benbrott eller trauma mot muskeln.

Den mer kroniska och långvariga formen uppkommer som ett resultat av muskulär överbelastning. Det är inte ovanligt att motionärer drabbas av detta som stegrat deras träning för snabbt. Men är yrken som där man går mycket kan drabbas av den kroniska formen av kompartmentsyndrom. Observera att kroniskt innebär inte att det är obotligt utan att besvären har pågått i minst 3 månader.

Anatomiskt kan musklerna i underbenet kan delas in i fyra rum, så kallade kompartment. Dessa kompartment är omgivna av fascior och vid kompartmentsyndrom har ett ökat tryck inträffat så att blodcirkulationen försämras. Oftast inträffar kompartmentsyndrom i det främre rummet där musklerna som påverkar foten och tårna (tibialis anterior, extensor digitorum longus och extensor hallucis longus) finns. Det blir en ond cirkel med ytterligare ökat tryck och det finns risk för att cirkulationen upphör helt.

kompartmentsyndrom
Bilden visar ett tvärsnitt av vänster underben med de fyra olika kompartment

Den akuta formen av kompartmentsyndrom leder till smärtor vid palpation. Musklerna i det drabbade området blir spända och svullna. Känselförändringar kan förekomma på grund av nervpåverkan. Passiv töjning av musklerna leder till smärta. Den kroniska formen av kompartmentsyndrom yttrar sig i smärtor och svullnad efter en viss tids fysisk aktivitet. Dessa symtom försvinner vid vila men uppträder igen vid fysisk aktivitet. Det drabbade området är palpationsömt och känns hårt.

Diagnosen för kompartmentsyndrom ställs utifrån de kliniska undersökning genom bland annat känna (palpation) spänning och töjningstester som kan framkalla symtom. Diagnosen kan vara svår att ställa och differentialdiagnos är benhinneinflammation.

Akut kompartmentsyndrom ska omedelbart behandlas på sjukhus där ett obehandlat akut tillstånd kan leda till vävnadsdöd. Operation, där man klyver muskelfasciorna i det drabbade området så att musklerna får utrymme, kan bli aktuell vid den akuta kompartmentsyndromet.

Vid den mer långvariga formen gäller kortvarig vila och om läkare anser det nödvändigt kan det kompletteras med inflammationshämmande läkemedel. Jag som sjukgymnast kan utöver undersökning vägleda dig i vilken ändring av träningsupplägg som är lämplig vilket är betydelsefullt för en mer långsiktig resultat. Manuell terapi av obalanser kan ingå som en del i behandlingen. Finns det exempelvis felställningar av fotinsättning är det områden som också behöva utredas vilket jag kan hjälpa till med.

Malmö den 23 maj 2015

David Aston
Leg. sjukgymnast