Muskelspänning

Muskelspänningar är en vanlig reaktion vid överbelastning. En muskelspänning kan ske på grund av felaktiga arbetsställningar, monotona rörelser men även vid stress. Symtomen på muskelspänningar kan vara trötthet, ömhet och värk i muskeln. Muskelspänningar kan även leda till en stelhet kring de leder där muskeln passerar. Huden samt bindvävnaden kan vid längre tids muskelspänningar bli påverkade.

En del patienter och även terapeuter som känner på den spända muskeln känner så kallade muskelknutor. Tyvärr används begreppet muskelknutar (muskelknutor brukar det också skrivas) oftast något slarvigt då det faktiskt aldrig är tal om en knuta vid en muskelspänning. En ”muskelknuta” är vid en noggrann undersökning egentligen en strängformation i muskelfibrernas riktning.

muskelspänning
En så kallad muskelknuta är
egentligen en cylinderformad
förändring i muskelns fiber-
riktning.

Den fysiologiska förklaringsmekanismen till uppkomsten av muskelspänningar och muskelsmärta varierar. Teorier kring att en reflexpåverkan kan vara orsaken vilket innebär att det är störningar mellan nerverna och muskeln. Diskussioner finns också att en kvarvarande anspänning leder till ansamling av laktat (mjölksyra) som i sin tur påverkar smärtreceptorer.

En form av muskulär spänning är spasm som kan enklast beskrivas som ofrivillig sammandragning i några muskelfibrer. Muskelspasmen kan vara relaterad till akuta åkommor och brukar finnas vid mekaniska ledbesvär som ryggskott och nackspärr. Défense musculaire är det medicinska namnet för en spänning eller kramp som är smärtutlöst vilket kan tänkas vara ett muskelförsvar vid skada.

Inom medicinen finns ett begrepp som heter myalgi vilket anger muskelvärk och där en ökad muskelspänning kan finnas samtidigt. Läs gärna mer om myofasciala triggerpunkter som är en form av muskelspänning med väldigt karaktäristiska symtom.

Det är ur ett mer långsiktigt perspektiv betydelsefullt att analysera varför spänningar har uppstått. Är muskelspänningen ett svar på överansträngning, stress eller muskelobalans? En nedsatt ledrörlighet eller överrörlighet kan också vara anledningar till att omkringliggande muskler blir spända och förkortade.

muskelfiber
En muskelcell i förstoring med dessa beståndsdelar
såsom myofibriller och myofilament som visar att
cylindriska formationer. Detta bevisar att
muskelknutan är en förändring som en sträng.

Behandling av muskelspänningar kan ske med massagegrepp men även med muskeltöjning, myofascial release och neuromuskulära tekniker. Neuromuskulära tekniker är synnerligen effektivt vid spasm då dessa sällan kan masseras bort. Dry needling är en annan effektiv behandlingsåtgärd vid muskelspänningar. Om orsaken till spänningen i en muskel är en stel led kan även behandling med ledmobilisering och ledmanipulation hjälpa.

Videoklipp när jag palperar muskelspänningar

1. Kelencz CA, Tarini VA, Amorim CF. Trapezius upper portion trigger points treatment purpose in positional release therapy with electromyographic analysis. North American Journal of Medical Sciences 2011 Oct;3(10):451-5.

2. Lewit K, Sioms D. Myofascial pain: relief by post isometric relaxation. Archives of Physical Medicine and Rehabilation 1984: 65: 452-56.

Malmö den 19 april 2019

David Aston

Leg. sjukgymnast