Tips för massageterapeut

Här kommer jag att ta upp olika saker för blivande men även verksamma terapeuter och massageterapeuter i synnerhet. Naturligtvis kan sakerna här även vara intresse för andra personer som inte är inom terapeut- eller vårdyrket.

Manuell muskeltöjning är oftast en behandlingsmetod som ingår i utbildningsprogram till massageterapeut.

Att utbilda sig inom ett terapeutyrke är lärorikt och utvecklande för en själv och oberoende vad man gör av med utbildningen kommer man alltid att ha nytta av de nyvunna kunskaperna inom medicinska och humanbiologiska ämnen. Som verksam terapeut är det en enorm tillfredsställelse att kunna hjälpa människor med olika problem. När man är färdigutbildad som massageterapeut kan man fortfarande arbeta med avslappningsbehandlingar men även att ta emot patienter med besvär från muskler för bedömning och terapeutiska åtgärder. För en del som undertecknad kan en massageterapeututbildning vara en språngbräda till någon längre högskoleutbildning inom hälsovårdssegmentet. För redan yrkesutbildade inom hälsovårdssektorn kan en utbildning i massageterapi bli ett bra komplement.

massagebrits_enkel_investering
Det är en relativt låg startkostnad att börja arbeta som massör eller massageterapeut där en brits är det man primärt behöver investera i.

Är du intresserad av att utbilda dig till massör eller massageterapeut?

Tjugofem saker att tänka på om du vill utbilda dig till massör/massageterapeut och kunna arbeta professionellt:

1. Kan du efter utbildningen få medlemskap i ett seriöst yrkesförbund? Men ställ dig även frågan om du behöver vara medlem i ett yrkesförbund.

2. Välj en skola som är kvalitetssäkrad av ett branschråd eller godkänd av ett etablerat förbund.

3. Kontrollera att skolan har en solid ekonomi. Vid en obeståndssituation riskerar du att förlora såväl kursavgift som möjlighet som att avsluta utbildningen. Ta gärna hjälp av någon sakkunnig för att tolka skolans senaste årsredovisningar vilket förutsätter att skolan drivs i aktiebolagsform. Kontrollera sedermera med Kronofogdemyndigheten om skolan har några pågående betalningsföreläggande eller skuldsaldo och då måste du kunna ange företagets organisationsnummer. Det gäller att även kontrollera styrelsen och huvudman som finns bakom skolan och vilka andra engagemang de har inom näringslivet.  Riskerna för problem är större om personer bakom skolan har varit involverade i andra bolag som har betalningsanmärkningar eller gått i konkurs. Om möjligt bör du även kontrollera tidigare  och andra bolag som skolans ägare har varit eller är involverade i.

4. Kontrollera att kursmaterialet är pedagogiskt upplagd och anpassat till utbildningen. Om kompendier används så slipper du överstrykningar och sidhänvisningar i litteratur som är avsedda för andra program eller kurser. Vid fördjupning av olika ämnen är det ändå oftast nödvändigt med referens- och facklitteratur. Kompendier brukar vara mer sammanfattande och övergripande och saknar djupet som kan fås från bättre böcker.

5. Undvik blockutbildningar där undervisning koncentreras på flera dagar i veckan. Välj med fördel en utbildning som erbjuder tid för självstudier och reflektion mellan kursomgångarna vilket gäller för dig som vill läsa på deltid.

6. Fokus på en grundläggande utbildning bör ligga på ämnen som anatomi, fysiologi, medicin, massage, undersökningsmetodik (t.ex. ortopediska tester) och töjningar. Tänk på att för många småämnen på schemat oftast leder till inkonsekvens och en osammanhängande utbildning. Samtidigt är det viktigt med en bredd och det som kallas för tvärvetenskaplig utbildning. Många ämnen går in i varandra.

7. Jämför klassens storlek men även antalet lärare per elev vid den praktiska undervisningen. Vissa skolor med större klasser har assistenter som på den praktiska undervisningen hjälper till.

8. Kontrollera att lärarkompetens är tillräckligt hög i avancerade ämnen som medicin, biomekanik, undersökningsmetodik och töjningar där högskoleutbildade vårdgivare som kiropraktorer, naprapater och fysioterapeuter bör undervisa. Massageterapeuter kan däremot med fördel undervisa i massage och elementär anatomi.

9. Kontrollera vem som är lärare i just den kurs eller utbildning som du ska gå. En del större skolor brukar inte redovisa specifika lärare per kurs eller utbildningen då personalomsättning kan vara relativt stor eller vill skolan inte visa att lärare saknar erfarenhet från undervisning.

10. Bedöm om lärarna som undervisar i praktiska ämnen har erfarenhet av kliniskt patientarbete men även goda teoretiska kunskaper. Att bara lyfta fram att en lärare har haft 1000-tals behandlingar behöver inte innebära att läraren har haft en bredd i att träffat olika patienter med varierande besvär eller har lyckats integrera teori med praktik på ett sakligt sätt.

11. Tänk på att svensk massage varierar hur den utförs och lärs ut på olika skolor. Det är sällan möjligt att tillgodoräkna sina massagestudier från en utbildning till en annan. Någon enhetlighet i svensk massage existerar inte. Varje skola bestämmer själv nivå och inriktning på olika ämnen. Någon skola fokuserar mer på alternativmedicin medan en annan skola kan ha en idrotts- eller friskvårdsprofil.

12. Hur transparenta är skolan med att redovisa inte bara lärare men även vem som sitter i ledningen och vem som är ägare (huvudman) till skolan? Hur tydligt är det med vilket bolag/förening som ligger bakom skolan eller utbildningen? Dessa saker ska finnas redovisade på skolornas webbplatser.

13. Hur är ryktet för skolan i dagsläget bland personal och elever? Saker och ting kan ha ändrats med tiden till såväl det bättre men även till det sämre.

14. Sköt kommunikation med skolan angående avtal per mejl så att det vid eventuella dispyter har du möjlighet att gå tillbaka vad som har sagts/skrivits.

15. Att starta företag och i synnerhet enskild firma är enkelt men stämmer det vad skolan säger om hur lätt det är att finna arbete som massageterapeut? Kontrollera detta med Arbetsförmedling, andra terapeuter och vad som gäller där du bor (kan ju skilja sig mellan olika orter inom samma län). Gå inte bara på vad skolan säger om att det finns gott om arbete och det är lätt att komma igång med företagandet.

16. Detta är viktigt och det gäller att du kontrollerar anmälningsvillkor och då vad som gäller vid om du får förhinder men även det självklara vem som står för avtalet (finns skolor som har olika bolag eller föreningar). Här måste det vara 100% tydligt och dubbelkontrollera organisationsnummer och bankgiro samt plusgiro att det sammanfaller med samma bolag.

17. Kontrollera med skolan om de har kontakter med företag som söker massörer/massageterapeuter.

18. Om skolan erbjuder lärlingsplatser under din utbildning så bör du ta reda på mer om ersättningsnivå och vilka krav som gäller. Det är mindre positivt om du är tvingad till att arbeta flera timmar som obligatorisk praktik men där du tjänar långt mindre än vad du kommer göra som färdig massör eller massageterapeut.

19. Var noggrann med att undersöka hur praktiker är upplagda med närvaroplikt, eventuell ersättning och vad som förväntas att du ska göra. Det händer att skolor ”utnyttjar” elever för att ge betalande kunder endast massage vilket kan bli frustrerande om du har kommit längre i din utbildning och behöver träna på andra massageterapeutiska metoder.

20. Ta reda på om praktikerna sker med handledning och vilket sätt. Finns skolor som nöjer sig med dokumenterad behandling hemma medan andra skolor han handledning. Helst ska handledningen ske av samma lärare du har i de praktiska ämnena.

21. Finns kursplan och schema att tillgå innan du anmäler dig till utbildningen? Prospekt och webbplats ger sällan fullständig information om detta. Det kan vara av stort intresse att veta hur timfördelningen är mellan olika ämnen. Det förekommer tyvärr att skolor  exempelvis räknar in självstudier eller projektarbeten i den totala utbildningstiden eller lyfter fram enstaka föreläsningstimmar inom ett område som ett fullvärdigt ämne.

22. Fundera på att massageterapeut är ett vårdyrke med där du kan träffa patienter med olika besvär vilket skiljer sig från att massera friska människor.

23. Har du funderat på hur mycket du vill och kan arbeta som massör eller massageterapeut? Det är givande att hjälpa medmänniskor men ka också vara krävande såväl fysiskt som mentalt för en del massörer eller massageterapeuter.

24. Om specialarbete eller projektarbete ingår i utbildningen bör du ta reda på vilka krav som ställs och vilken omfattning det ska vara. Finns skolor som kräver muntlig redovisning och över 20 sidors skriftligt arbete.

25. Be någon sakkunnig och se vem som är ägare och vem som sitter i styrelsen och deras historik kring affärer men även kompetens inom området kring massageterapi och hälsa.

elevpraktik_massageterapeut
Så här kan det se ut för blivande massörer och massageterapeuter som får ge behandling i små utrymmen med dålig ventilation.

Vad bör du tänka på om du som massageterapeut vill lära dig ledmobilisering eller ledmanipulation/justering?

Inga av de seriösa skolorna, vilket inkluderar alla skolor i Branschrådet Svensk Massage (BSM), utbildar i ledmobilisering eller manipulation. I BSM så är man överens om att det krävs mycket längre grundutbildning än vad en massör eller massageterapeut har för att kunna utföra dessa tekniker och det är även förbjudet för skolorna i BSM att utbilda certifierade massörer i ledmobilisering och manipulation. Det är också tveksamt om någon ansvars- och patientförsäkring täcker om en certifierad massör utför ledbehandling.
De senaste anvisningar och riktlinjer för certifierade massör har detta förtydligats och skärps.

”En av Branschrådet Svensk Massage certifierad massörs verksamhet omfattar enligt ovan inte specifika eller semispecifika behandlingsmetoder mot en led eller ett segment alternativt mot flera leder/segment. Dessa ledbehandlingsmetoder går under en rad varierande namn såsom: mobilisering grad 1-5, mobilisering med eller utan impuls, artikulering, manipulation, kiropraktisk justering, high velocity low amplitude thrust, low velocity manipulation osv. Utbildning i tidigare nämnda ledbehandlingsmetoder, oberoende om de utförs i varierande hastigheter med skiftande amplituder som ledtöjning, oscillering eller med impuls/stöt i olika delar av en ledrörelse med translationer, traktioner, kompressioner eller angulära moment, får endast ske:

a) om de bedrivs inom ramen för en av Socialstyrelsen legitimationsgrundande yrkesutbildning och där utbildningsbeskrivningen omfattar kunskaper i medicin, humanbiologi och manuella terapeutiska behandlingsmetoder samt om
b) utbildningstiden omfattar minimum 3 års heltidsstudier på högskolenivå eller liknande
c) eller om de sker inom ramen för en kortare eller längre vidareutbildning för de av Socialstyrelsen legitimerade vårdgivare vars legitimationsgrundande yrkesutbildning har en minimum omfattning enligt ovan.”

Det finns tyvärr en del terapeuter och mindre skolor som håller kurser för massörer i manipulation/mobilisering på några dagar vilket borde bevisa hur oseriöst det är när det egentligen krävs flera 100-timmars undervisning i bara de praktiska greppen och 1000-tals timmars studier på akademisk nivå i medicin och anatomi. I realiteten är det naprapater, kiropraktorer, läkare och sjukgymnaster som har tillräckliga kunskaper i medicin, biomekanik och fysiologi för att kunna använda ledmobilisering eller manipulation på ett säkert sätt. Kiropraktorer och naprapater får utbildning i manipulation under sin grundutbildning medan många sjukgymnaster och vissa läkare väljer att fördjupa sig i ledmanipulation efter sin grundutbildning.

Det svåra med mobilisering och manipulation är inte alltid att utföra greppen utan att komma fram till vilka ledbesvär som ska behandlas vilket kräver en noggrann undersökning och goda kunskaper i medicin.
Som massageterapeut eller massör bör man ha i beaktning att oberoende hur duktig man skulle bli på mobilisering/manipulation kommer man att anses som oseriös av den etablerade hälsovården men även av många patienter om man inte är en legitimerad kiropraktor, naprapat, sjukgymnast eller läkare som utför manipulationen. En förfrågan gjordes år 2010 hos de två svenska kiropraktorförbunden, sjukgymnastförbundet och naprapatförbundet om hur de ställde sig till att massageterapeuter skulle börja använda ledmobilisering. Alla ordföranden från de olika förbunden svarade likvärdigt att de såg problem i att massageterapeuter använder ledmobilisering och det skulle kunna leda till svårigheter med framtida samarbete.

Detta blev nog också den stora anledningen till att Branschrådet Svensk Massage skärpte riktlinjerna för skolor och certifierande massör. Mobiliseringskurser för massörer ska egentligen inte ses som en vidareutbildning för vad som lärts ut på skolorna i Branschrådet Svensk Massage utan mer som en grundkurs på mycket låg nivå inom ledbehandling!

Kompetenshöjning för massageterapeuter

Jag har utbildad massörer, massageterapeuter och medicinska massageterapeuter mellan åren 2000-2014 på en av Sveriges största skolor inom segmentet massageterapi. Jag har även varit utbildningsansvarig på samma skola vilket har innefattat att ta fram kursmaterial, tentor, läroplan och koncept, rekrytering och handledning av lärare. Sedan 2014 har jag börjat hålla i vidareutbildningar och kurser i egen regi för färdiga massageterapeuter och kroppsterapeuter. Titta in på huvudlänken kurser för mer information.

Malmö den 22 juni 2018

David Aston
Leg. sjukgymnast & Dipl. massageterapeut