Nackformulär

Syftet med formuläret som är min översättning av den engelska Neck Disability Index är att få reda på hur mycket av din smärta i halsryggen påverkar dig i vardagliga situationer. Formuläret består av 10 frågor

Observera att formuläret är endast till för patienter har bokat tid och inget automatiskt svar sker.

Varje fråga poängsätts från 0-5. Max resultat blir således 50.

0 – 4 = inget nedsättning

5 – 14 = mild

15 – 24 = moderat

25 – 34 = svår

över 34 = komplett nedsättning.

Välj endast ett alternativ som passar bäst in på dig genom att kryssa för rätt ruta.

 

Nackformulär
Ange i formatet ÅÅÅÅMMDD men inte personnumrets sista fyra siffror
Första bokstaven i ditt förnamn och i ditt efternamn

För att undvika spam, verifera att du inte är en robot *