Höftbesvär

Höften är ur ett anatomiskt perspektiv egentligen leden mellan lårbenet och bäckenet. Mer exakt nämligen lårbenshuvudet, caput femoris, och ledpannan i bäckenet, acetabulum. Höftleden är en kulled med god rörlighet i alla rörelseplan och som majoriteten av lederna i kroppen är den omgiven av ledkapsel, ledband och muskler. Ur ett medicinskt perspektiv måste man se på samband mellan ländrygg, bäcken och låret samt själva höftleden.

hoftled
Femur och pelvis bildar höftleden.

En rad olika diagnoser och medicinska tillstånd som berör höftled och ljumske existerar. Det kan övergripande handla om idrottsrelaterade besvär, inflammation och ledsvikt. Det finns även medfödda avvikelser i skelett eller höftleden men dessa saker ligger på att ortopedin och barmedicinen bedömer. Jag väljer här att ta upp ett par stycken diagnoser som drabbar höftleden som är relativt vanligt hos vuxna och vars symtom har börjat smygande. Det handlar således inte något om den vanliga höftfrakturen (där det är lårbenet som går i sönder) som är en vanlig trauma vilket många äldre personer drabbas. Behandlingen och rehabiliteringen som ges från mig är anpassad utifrån undersökningsfynden och din berättelse. Följ underlänkarna för mer information om olika tillstånd som ger besvär som exempelvis smärta, stelhet och knäppningar kring höften.

Malmö den 25 juni 2017

David Aston
Leg. sjukgymnast