Gång

Följande moment inom ramen av gång får ses som vardaglig funktionell träning och beroende på fysisk utgångsstatus kan dessa moment utföras för träna muskulär styrka, uthållighet, balans och koordination.

Gång

Gång med vridning av huvudet

Gång på en rak linje

Trappgång uppåt

Trappgång neråt

Gång

Normal gång är en vardaglig funktionell aktivitet som ger träningseffekt beroende fysisk status.
Normal gång med eller utan hjälpmedel.

Gång med vridning av huvudet

gang_med_rotation_huvud
Gång kan göras svårare för balansträning om man samtidigt växelvis vrider huvudet höger till vänster.

Gång på en rak linje

Gå på en raklinje där tårna möter hälen.
Gå på en raklinje där tårna möter hälen.

Trappgång uppåt

Gå i trappor uppför med eller utan stöd av handräcke. Ska alltid ske på ett säkert sätt.

Trappgång neråt

Gå i trappor nedför med eller utan stöd av handräcke. Ska alltid ske på ett säkert sätt.
Gå i trappor nedför med eller utan stöd av handräcke. Ska alltid ske på ett säkert sätt.