Positional Release

Positional Release Technique/Therapy som på svenska lämpligen kan översättas till Positionell relaxationsteknik (PRT). Detta är en behandlingsmetod som vidareutvecklats från Strain-Counterstrain. Strain Counterstrain utvecklades av den amerikanska osteopatiska läkaren Lawernce Jones på 1950-talet.

Positional release har utvecklats av olika sjukgymnaster och osteopater. Det är oftast svårt att kreditera en enskild individ som anses vara grundare av en specifik behandlingsmetod. PRT har utvecklats i olika varianter med ibland andra namn av olika terapeuter. PRT är en indirekt behandlingsmetod vars syfte är att minska spänningen i muskeln och för att förbättra rörligheten genom att placera den smärtsamma eller spända muskeln i ett läge där spänningen släpper. Den stora skillnaden mellan Strain Counterstrain som nu även kallas Jones´ technique efter grundarens bortgång är att PRT är mer funktionellt inriktad och teknikerna som utförs kan motiveras utifrån musklernas anatomiska funktioner. Strain Counterstrain följer mer strikt ett protokoll och har namngivit enligt ett schema ett hundratal ömma punkter, så kallade tender points som ska behandlas på ett specifikt sätt.

PRT, Positional Release therapy av muskler i halsryggen.
PRT, Positional Release therapy av muskler i halsryggen.

Behandlingsmetoden är mycket skonsam och smärtfri för patienten och bygger förenklat på att den en spänd muskel som hindrar en rörelse placeras i en relativ förkortad position i en och en halv minut. Det som kan uppfattas som anmärkningsvärt och är att vid behandlingen med PRT strävar man inte efter gå till den rörelseriktning som är inskränkt som vore fallet vid många andra manuella behandlingsmetoder. Det är därför PRT och strain counterstrain kallas för indirekta tekniker.  Patienten som behandlas med PRT ska alltid var avslappnad under hela behandlingstekniken som kan ta upp 90 sekunder. Fysiologiskt påverkar behandlingsmetoden att överaktiv sträckreflexer i muskeln normaliserar sin utgående signaler till ryggmärgen.

Med fördel kan behandlingsmetoden används som enda teknik men även i kombination med andra manuella tekniker. Många akuta smärttillstånd men även en del mer långvariga smärtbesvär kan må bra av att behandlas med PRT. Övergripande behandlas muskelspänningar, triggerpunkter och stelhet med Positional release.

Kursverksamhet

Jag har i Sverige tagit fram kursmaterial och undervisat i utbildning i Positional Release / Positionell Relaxationsteknik sedan år 2004. Läs mer om PRT- kursen  som jag ansvarar för via min OrtMedRehab.

Referenser Positional Release

1. Radjieski J, Lumley M, Cantieri M. Effect of osteopathic manipualtive treatment on length of stay for pancreatis: a randomized pilot study. Journal of American Osteopathic Association 1998; 98: 264-72.

2. Ghanbari A, Rahimijaberi A, Mohamadi M, Abbasi L, Sarvestani FK. The effect of trigger point management by positional release therapy on tension headache. NeuroRehabilitation. 2012; 30(4): 339-9.

3.  Kelencz CA, Tarini VAF, Amorim CF. Trapezius upper portion trigger points treatment purpose in positional release therapy with electromyographic analysis. N Am J Med Sci. Oct 2011; 3(10): 451–455.

Malmö den 24 mars 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast