Läkarintyg

I några enstaka fall kan det hända att det antingen vid anamnesen (redogörelse av dina sjukdomar eller skador) eller efter undersökningen finns tecken för en kontraindikation att påbörja en behandling. Med kontraindikation menas att det finns någon skada, sjukdom eller medicinering finns som utgör ett hinder för att utföra manuell terapi eller någon specifik rörelse alternativt belastning. Vid några få tillstånd behöver jag som vårdgivare att du kontaktar din medicinskt ansvariga läkare om ett andra åsikt. För att underlätta denna process, och att konkretisera vad läkaren ska ta ställning till, använder jag nedanstående förskrivna intyg. Läkaren eller kirurgen behöver bara skriva på intyget eller förtydliga om det finns några reservationer för manuell behandling eller den rehabilitering som .

I de få fall det är aktuellt får du intyget av mig vid ditt besök men om du av någon anledning har blivit av med det kan du ladda hem dokumentet som en pdf-fil och skriva ut det själv.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är konsensus-av-läkare-654x1024.jpg

Notera att frågeställningarna gäller manuell terapi som jag utför men att sjukgymnastik i form av rehabiliteringsträning sällan utgör ett problem. Här anpassas nivå, belastning och svårighetsgrad utifrån dina förutsättningar.

Malmö den ´9 mars 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast