Samarbeten

Sjukvården blir i allra högsta grad mer och mer specialiserad. Detta innebär att jag försöker förvisso vara bred inom mitt fält men måste också specialisera mig. Det är därför det sällan blir rätt att prata om holistisk tillvägagångssätt då jag också inser mina begränsningar med de vårdinsatser som jag använder. Jag som ergonom och sjukgymnast försöker avgränsa mig med vilka tillstånd som jag tar emot vilket är patienter med olika besvär med smärtor och rörelser som kan räknas till det ortopediska fältet och vissa fall neurologiska besvär som huvudvärk och vissa former av dystoni.

Jag har samarbete med andra fysioterapeuter i de fall jag känner att jag inte har tid att ta emot en patient men även där rehabiliteringen behöver fortsätta hos någon annan eller där en andra åsikt är nödvändigt.

Jag samarbetar även med en neurolog, ortopedkirurger, några allmänmedicinska läkare varav ett par med specialisering inom ortopedisk medicin och jag har även samarbete med psykologer. Jag har även samverkansavtal med en vårdcentral i Malmö men de flest av patienterna som söker mig är listade på andra vårdcentraler. Det är fritt vårdval så du har rätt att förlägga din rehabilitering var som helst.

Samarbete inom sjukvård med patient i fokus
Det kan se olika ut med vid en del situationer i synnerhet långvariga problematik och komplexa fall behöver vi inom vården ser samarbete mellan olika vårdgivare.

För friskvårdsträning och rehabträning på egenhand på har jag samarbete med ett Nordic Wellness gym i Malmö där jag vid behov kan vissa övningar.

Jag skriver ganska omfattande journaler och du som patient kan alltid få dem med dig om behov finns för kontakt med annan vårdgivare.

David Aston
Leg. Sjukgymnast