Idrottsskador

Idrottsskador och arbetsskador har en hel del gemensamma nämnare. När människan utsätts för fysisk överbelastning inom arbete eller en idrott svarar kroppen oftast med en inflammation vilket kan drabba bland annat muskler, senor, senskidor eller slemsäckar.

Symtomen vid idrottsskadan kan komma smygande och varierar beroende på vilka strukturer som har drabbats men vissa kardinaltecken finns. Hit hör en nedsatt funktion, smärta och ömhet. Utlösande faktorer är ensidiga moment vid någon motionsaktivitet.

En akuta idrottsskada förekommer oftast inom kontaktidrott och här är det många gånger skador som bristingar i muskler och ledbandsskador. Symtomen är smärta och påverkan på rörligheten. Frakturer, det vill säga benbrott, kan också ske till följd av en akut skada. Det innebär att idrottsskadorna kan vara lokaliserade till mjukdelar men även till skelettet.

idrottsskador sker oftast i rörelse

Olika vävnader i kroppen klarar av belastning på varierande sätt och kan även med träning delvis anpassas för nya och högre krav.

Du kan få hjälp hos mig om du exempelvis drabbats av en stukning/vrickning av foten, knä- och meniskskador, sträckningar/bristningar, inflammationer i axeln, tennisarm eller golfarm.

Jag kan ge både råd om specifik rehabilitering med fysioterapeutisk träning vid idrottsskadan men även om det kan vara lämpligt med manuell behandling av en del ej akuta idrottsskador. Min vidareutbildning är bland annat inom idrottsmedicin och jag har patienter som är aktiva från motionsnivå till elitidrott.

Läkningsfaser
Skador som är akuta läker enligt vissa faser där olika rehabiliteringsåtgärder är nödvändiga.

När idrottsskadan har diagnosticerats av mig är det betydelsefullt för dig att vi går igenom vilka riskfaktorer som finns för återfall och vad har orsaken varit till skadan uppstod från början. Det rör sig om inre och yttre faktorer.

Till de inre riskfaktorerna räknas till bland annat dålig muskelstyrka, obalanser, nedsatt koordination och stelhet. Till de yttre riskfaktorerna räknas omfattning av fysisk aktivitet och träning. Där den felande länkande kan nämnas i en mening för mycket, för hårt, för ofta, för fort och med för lite återhämtning (vila).

I en del akuta fall är det nödvändligt med vidare utredning på sjukhus och i sådana fall kommer ingen behandling eller rådgivning ske.

 

Referenser om idrottsskador

1. Kjær M, Krogsgaard M, Magnusson P, Engelbretsen L, Roos H, Takala T, Woo S LY. Textbook of sports medicine – basic science and clincial aspects of sports injury and physical activity. USA: Blackwell Science; 2003.

2. Brukner P, Kahn K. Clincial sports medicine. 3:e upplagan. Australia: McGraw Hill; 2007.

Malmö den 16 mars 2013

David Aston

Leg. sjukgymnast & Dipl. massageterapeut