Knäppande höft

Knäppande höft eller snapping hip som är det engelska namnet för att höften vid i någon eller fler olika rörelser låter. Ibland är det endast patienten som upplever det knäppande ljudet och i andra fall kan även andra i omgivningen uppfatta ljudet. Nu ska man vara medveten om att långt ifrån alla personer som har snapping hip har några besvär av det men det finns även de som har rörelsesmärtor kopplat till det knäppanden ljudet eller hoppande upplevelsen från höften. Det är först då dessa symtom finns det kan vara motiverat att söka hjälp.

Knäppande höft så kallad snapping hip kan komma från muskelsenor vid höften.
Knäppande höft så kallad snapping hip kan komma från muskelsenor vid höften.

Den anatomiska orsaken till fenomenet kan variera från att någon sena som passerar höften rent mekaniskt rör sig. En sena tillhör alltid en muskel och ska ses som muskelns förlängning med fäste i skelettet. Det finns alltså ingen fristående senor. Men symtomen en knäppande höft kan även vara ljud som kommer inne från själva höftleden. Det En undersökning får ligga till grund för vad som kan vara den anatomiska förklaringen till besvären. Manuell ortopedisk medicinsk bedömning som jag gör kan delvis avgöra vara symtomen vid snapping hip kommer ifrån. Samtidigt kan man via uteslutningsmetoden prova om olika rehabiliteringsåtgärder som manuell terapi eller egenvård leder till en förbättring. Generellt talar man om intern eller extern snapping hip vilket innebär ett problem från höftleden respektive problem från muskler utanför höftleden.

Vanlig röntgen av höftleden brukar sällan visa något vid snapping hip.

 

Behandlingen inriktas på muskler och/eller leden. Det kan handla om att återställa muskelobalanser, töja någon muskel, mobilisera höftleden eller bäckenets leder.

Om resultatet uteblir med manuell terapi eller egenvård vid symtomgivande snapping hip då måste läkare kontaktas för vidare utredning. Oftast får remiss skickas till ortopedkirurg för bedömning med det förutsätter att det även finns inslag av värk eller rörelsebesvär.

Referenser

1. Jacobsen JS, Thorborg K, Søballe K, Ulrich-Vinther M. Eccentric hip abductor weakness in patients with symptomatic external snapping hip. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2012; 22(6):140-6.

Malmö den 20 augusti 2020

David Aston
Leg. Sjukgymnast