Fibromyalgi

Fibromyalgi är ett långvarigt smärtsyndrom som främst drabbar kvinnor. Ordet fibromyalgi betyder värk i muskler och bindväv. Fibromyalgi och snarlika diagnoser såsom ME/Kroniskt trötthetssyndrom och Dercums sjukdom finns nämnda i litteraturen sedan ett par hundra år tillbaka. Benämningen har dock varierat. Patienten med fibromyalgi har för det mesta föregåtts i flera år med lokal smärta som till exempel värk från triggerpunkter. Tidigare skador i rörelseapparaten med längre tids värk kan finnas med i bakgrunden. Orsaken till varför fibromyalgi uppstår är ännu till idag inte kartlagt men en del teorier finns kring olika såväl fysiska som psykiska faktorer. Det ska dock betonas sjukdomen inte på något sätt är en psykiatrisk sjukdom utan fibromyalgi tillhör reumatologins sjukdomar. Det diskuteras även om sjukdomen ska räknas till neurologin med hänsyn att fibromyalgin som är en form av långvarigt smärtsyndrom där det fysiologiskt lyfts fram olika störningar i nervsystemets förmåga till smärtdämpning.

Diagnosen av fibromyalgi eller fibromyalgisyndrom som det även heter sker utifrån sjukdomsberättelse och manuell undersökning. Dilemmat vid detta tillstånd är att det saknas fynd vid blodprov, röntgen medmera. Det är tyvärr inte ovanligt att patienter går runt med symtom i många år innan rätt diagnos ställs.

Enligt American College of Rheumathology är definitionen för fibromyalgi bland annat följande:

1. Utbredd smärta i minst 3 månader. Smärtan ska ha funnits på båda sidorna i kroppen, ovan och under midjan samt längs ryggraden.

2. Det ska förekomma ett visst antal så kallade ”tender points” . Dessa tender points är 18 väl definierade punkter, 9 på varje sida av kroppen, som gör ont när man trycker på dem. För diagnos krävs att minst 11 av dessa 18 punkter är ömma.

ömma punkter vid fibromyalgismärtsamma områden vid fibromyalgi

Vid fibromyalgi är symtomen generell smärta och ömhet i musklerna. Smärtan finns både i vila och i aktivitet. Smärtan kan öka vid ansträngning och uppträder på olika delar av kroppen olika dagar. Det är inte heller ovanligt att symtomen går i skov med bättre och sämre dagar. Det är inte ovanligt med mer smärta efter rörelser som kan komma flera timmar senare. Nedsatt muskulär styrka och uthållighet kan noteras. Huvudvärk och tarmbesvär kan även finnas med i symtombilden. Många med fibromyalgi lider även av morgonstelhet och trötthet.

lättmassage vid fibromyalgi
Massage vid långvarig smärta som fibromyalgi är en metod tillfällig lindring men ska inte som enda metod.

Symtomen vid Dercums sjukdom är tillskillnad från fibromyalgi smärtande fettvävnad. Smärtan provoceras fram vid tryck. Smärtintensiteten kan variera från obehag till huggande smärta i hela kroppen.

Patienten med kronisk trötthetssyndrom/ME känner sig för trött för dagliga göromål och blir snabbt utmattad utan någon anledning. Muskelvärk kan däremot även förekomma vid kronisk trötthetssyndrom.

Fysioterapi

Oftast kan försiktigare massage men även olika neuromuskulära tekniker som jag arbetar med ge viss symtomlindring vid fibromyalgi och även vid andra långvariga smärtsyndrom.  Nålbehandling kan också provas. En individuell anpassad nivå med fysisk aktivitet och träning bör också testas vilket jag kan hjälpa till med. Regelbundenhet är betydelsefullt och målet är inte att bota tillståndet men att uppnå en smärtlindring och minska risken för försämrad fysisk kapacitet som en långvarig smärtproblematik kan leda till. Information om långvariga smärta och hur du som patient ska förhålla dig till din sjukdom ingår också oftast en del behandlingen.

Vad är fibromassage©?

Fibromassage är ett skyddat varumärke och får endast användas av de terapeuter som innehar varumärkesrätten eller de som via avtal betalar licensavgift till innehavaren. Fibromassage innebär dock ingenting annat än en form av försiktig smärtlindrande massage för fibromyalgi. Jag kombinerar en försiktig individuellt anpassad massage med andra manuella medicinska behandlingstekniker för att uppnå så effektiv symtomlindring som möjligt för patienter med fibromyalgi men även för patienter med annan långvarig smärtproblematik.

Jag har arbetat i multimodala smärtteam och har sett fördelar men även nackdelar med detta. Jag erbjuder däremot individuell smärtbehandling med en kombination manuell terapi och anpassad fysisk aktivitet.

Evidens för massage och myofascial release för fibromyalgi

Titel: Benefits of Massage-Myofascial Release Therapy on Pain, Anxiety, Quality of Sleep, Depression, and Quality of Life in Patients with Fibromyalgia.

Tidskrift: Evidence-based complementary and alternative medicine. 2011; Article ID 561753

Författare: 
Adelaida Marıa Castro-Sanchez, Guillermo A. Mataran-Penarrocha, Jose Granero-Molina, Gabriel Aguilera-Manrique, Jose Manuel Quesada-Rubio, CarmenMoreno-Lorenzo

Syftet:
Denna studie ville avgöra om massage samt myofascial release kunde förbättra symtom som smärta, ångest, sömnkvalitet, depression och livskvalitet hos patienter med fibromyalgi.

Studiedesign: Randomiserad kontrollerad studie.

Undersökningsgrupp:
74 patienter med fibromyalgi.

Åtgärder:
massage och myofascial release för ena gruppen och placebobehandling med avstängd apparatbehandling. Behandlingsserie under 20 veckor.

Resultat: 
Massage och Myofascial release minskade smärtan och ökade livskvaliteten hos patienter med fibromyalgi jämfört med kontrollgruppen som fick placebobehandling.

Mina kommentarer:
Observera att begreppet fibromassage inte existerar utomlands utan det är bara ett koncept inom vissa kretsar i Sverige. I den vetenskapliga litteraturen diskuteras det istället om massage och olika manuella tekniker som ger symtomlindring. Fibromyalgi kan inte botas med manuella terapier men man kan uppnå positiva effekter på inte bara smärta utan även andra associerade symtom som finns hos patienter med fibromyalgi.

Referenser om fibromyalgi

1. Häuser W, Thieme K, Turk. D C. Guidelines on the management of fibromyalgia syndrome – A systematic review. European journal of pain 2010; 14: 5-10.

2. Martínez-Martínez LA1, Mora T, Vargas A, Fuentes-Iniestra M, Martínez-Lavín M. Sympathetic nervous system dysfunction in fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, irritable bowel syndrome, and interstitial cystitis: a review of case-control studies. J Clin Rheumatol. 2014 Apr;20(3):146-50.

3. Fitzcharles MA, Shir Y, Ablin JN, Buskila D, Amital H, Henningsen P, Häuser W. Classification and clinical diagnosis of fibromyalgia syndrome: recommendations of recent evidence-based interdisciplinary guidelines. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:528952. doi: 10.1155/2013/528952. Epub 2013 Nov 26.

4. Nielsen LA, Henriksson KG. Pathophysiological mechanisms in chronic musculoskeletal pain (fibromyalgia): the role of central and peripheral sensitization and pain disinhibition. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007 Jun;21(3):465-80.

Malmö den 7februari 2021

David Aston
Leg. Sjukgymnast & Massageterapeut