Muskel Energi Teknik – MET

Muskel Energi Teknik, MET,  har utvecklats av de amerikanska osteopatiska läkarna Fred Mitchell Sr och Fred Mitchell Jr. Far och sonen utvecklade metoden från 1950-talet och MET används för att normalisera rörligheten och minska spänningen i musklerna. På engelska heter behandlingsmetoden Muscle Energy Technique.

Den amerikanska osteopatiska läkaren och professorn Philip Greenman bör också nämnas som av de individer som utvecklat själva behandlingsmetoden Muscle Energy Technique.

Det finns många likheter mellan MET och töjningsmetoden PNF eller ännu mer med avspänningsmetoden PIR. Men MET är däremot mer inriktad på ledbesvär och kan anses som en form av terapi för ledmobilisering. I metoden ingår även undersökning av bedömning av funktionsstörningar i ryggraden och bäckenet. En del av den osteopatiska filosofin att genom statisk palpation, det vill säga känna på skelettdelars placering är däremot en omtvistad metod för diagnostik.

MET handlar till stor del om undersöka och behandla stela partier i ryggraden.
MET handlar till stor del om undersöka och behandla stela partier i ryggraden och bäckenet.

I muskelenergi teknik tar man hänsyn till de biomekaniska förhållanden som finns i ryggraden och lederna. När MET används på ryggradens funktionsstörningar bygger det delvis på den osteopatiska läkaren Harrison Fryettes biomekaniska ”lagar” om ryggradens rörelser men även Lovetts biomekaniska teorier om ryggraden. MET-metoden kan även användas på extremitetsleder som är rörelsebegränsade men då blir det egentligen mer eller mindre identiskt med PIR. Muskel Energi Teknik är en försiktig och smärtfri manuell behandlingsmetod. En del varianter av MET finns där man även strävar efter att behandla bindvävsförändringar som uppstått under en längre tids besvär.

MET som behandlingsmetod förutsätter att patient kan aktivera muskler som påverkar den leden som kan behandlas och genom placering av leden i position, oftast vid den inskränkta rörelsen, ombeds patienten att spänna emot för att aktivera muskeln vilket därefter leder till specifik reflexmässig avspänning och det blir möjligt att utan forcering ta ut rörelsen i leden längre.

Hur använder jag MET?

Även om MET ursprungligen är en osteopatisk behandlingsmetod så har många sjukgymnaster/fysioterapeuter och däribland jag integrerat detta i den manuella rehabiliteringsbehandlingen. Jag kan använda MET i samband med mobilisering av leder men även vid mer muskelrelaterade tillstånd.

Referenser om MET

1. Cassidy JD, Lopes AA, Yong-Hing K. The immediate effect of manipulation versus moblization on pain and range of motion in the cervical spine: a randomized controlled trial. Journal of Manipulative Physiological Therapeutics. 1992: 15; 570-74.

Malmö den 20 februari 2020

David Aston
Leg. Sjukgymnast