Mobilisering

Mobilisering är primärt en ledbehandlingsteknik som inriktas mot ett specifikt segment eller flera i ryggraden. Ledmobilisering kan också ske på andra regioner än i ryggraden. Ett annat namn på mobiliseringen när det sker av extremitetsleder är artikulering. Hastigheten vid utförandet av en mobiliseringsteknik är långsam, medan rörelseutslaget kan vara från litet till stort. Ledmobilisering som det även heter kan ske som en kvarvarande töjning men också mer i rytmiska moment i den riktning som är inskränkt vilket kan vara i ett translatoriskt plan (glidning mot ledytorna) men även angulärt (som en cirkelrörelse i förhållande till ledens rörelseaxel). Olika behandlingsinriktningar inom den manuella terapin har varierande metoder för att utföra ledmobiliseringen. I en del metoder används att leden dras isär lite så kallad traktion men även kompression kan i kombination med ledmobilisering. I många av metoderna är patient passiv men det finns även former ledmobilsering där patient själv rör en led medan vårdgivaren fixerar och placerar leden i viss position.

mobilisering är en skonsam behandlingsteknik för att normalisera rörligheten
Mobilisering av bäckenet (SI-leden)

Mobilisering som begrepp används ibland mer övergripande och innefattar all ledbehandling och då även ledmanipulationen som utförs snabbt.

Målet med att använda denna manuella behandlingsteknik är att normalisera rörligheten i lederna och bygger på passiva, rytmiska rörelser anpassade för att töja muskler, ledband och ledkapslar. Ibland kallas metoden således även för ledkapseltöjning. Mobiliseringen anses kunna minska även spänningar i vävnaderna och ökar cirkulationen. De flesta manuella terapierna med flerårig utbildning till sjukgymnast, kiropraktor, naprapat, osteopat men även vissa läkare har kunskaper i mobilisering.

Egenmobilisering kan även ske aktivt så som en hemövning av dig som patient själv men det blir då inte alltid lika specifikt som när en terapeut utför behandlingen.

Mjukdelsmobilisering är ett begrepp där olika former av grepp används för att bearbeta musklerna. En klar och distinkt skillnad mellan massage och mjukdelsmobilisering är inte enkel att ange. Ibland räknas fler andra grepp som påverkar muskulaturen även till mjukdelsmobilisering medan den svenska massagen består av några få grundgrepp så som effleurage, petrissage och tapotement. Det ska dock betonas att många svenska skolor som utbildar massörer och massageterapeuter har såväl mjukdelsmobiliseringstekniker och svensk massage integrerat med varandra i kursplanen. Även muskeltöjning som utförs terapeutiskt kan ses som en form av mjukdelsmobilisering.

Behandling av patient med symtom från ländryggen
Mobilisering av axelleden samt av
kringliggande muskler.

Ännu ett begrepp härstammar från australiska sjukgymnaster och det gäller nervmobilisering där man med försiktiga manuella tekniker eller som hemövningar försöker påverka primärt perifera nervers glidförmåga mot angränsande strukturer. Olika koncept finns inom den behandlingsteknik av nervvävnad och därav också en del andra namn som neural stretching och neurodynamiska tekniker. Nervmobiliseringens teorier förekommer också i undersökningssyfte och inte bara för behandling.

Referenser mobilisering

1. Dutton M. Orthopaedic examionation, evaluation and intervention. 2 upplagen. USA: McGraw-Hill; 2008.

2. DeStefano L. Greenman´s principle of manual medicine. 4 uppl. Lippincott, Kina: Williams & Wilkins; 2011

3. Butler D. Mobilisation of the nervous system. Singapore: Churchill Livingstone; 1996.

4. Shacklock M. Clinical Neurodynamics. A new system of musculoskelatal treatment. China: Elsevier Butterworth Heineann; 2005.

Malmö den 14 maj 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast
Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (steg 3)