Massage

All behandling som jag utför är individuellt anpassad. Hänsyn tas till dina medicinska besvär eller din hälsostatus och hur du reagerar vid undersökning. När jag använder massage är greppteknikerna primärt hämtade från min massör- och massageterapeututbildning men även en del andra kurser inom manuell terapi som jag har gått, som färdig sjukgymnast. Massagen har integrerats med olika manuella tekniker för att få så optimal behandlingseffekt som möjligt.

Hur använder jag massage i mina behandlingar?

När jag masserar använder jag mig av svensk massage (även tidigare kallad klassisk massage) men oftast sker det i kombination med andra behandlingsmetoder. Jag använder mig inte av ett standardiserat protokoll utan greppen varieras och tillämpas utifrån den reaktion du får under behandlingen. Generellt sker massagen med lättare grepptekniker först för att successivt gå över till mer djupverkande grepptekniker. Det finns däremot medicinska situationer där du som patient inte vill eller ska ha en djupmassage och där greppen hela tiden blir lätta och mjuka istället.

Behandlingen som jag ger medför att det blir en avslappningseffekt jämfört med den som erhålls vid en helkroppsmassage men även en mer specifik effekt för att minska smärta, stelhet och spänningar. Massage använder jag i ett tidigt stadium av besvär men även som en del av rehabilitering av större och mer komplicerade besvär eller skador.

Massagebehandlingen, som kan ske enskilt eller i kombinationen med andra rehabiliteringsmetoder, är lämplig för patienter med akuta men även långvariga tillstånd.

Hur du reagerar på min massage är däremot individuellt och därför anpassas metoder efter varje enskild situation. Det kan handla om att ändra teknik, djup eller komplettera med andra manuella terapier.

massage är en av de vanligaste manuell behandlingsmetoderna
Svensk klassisk massage
med petrissage av
ryggmuskler.

Kan man få en helkroppsmassage?

Nej, det är inte möjligt att få en helkroppsmassage hos mig. Massagen som jag utför på min klinik i Malmö anpassas individuellt och integreras oftast med andra manuella behandlingsmetoder för att få en mer specifik effekt. En helkroppsmassage, som skulle kunna ta upptill en och en halv timme, syftar egentligen bara till att uppnå en generell avslappning. Behandlingen som jag utför är inriktade på de regioner där du har besvär så att en effektivare och mer specifik avspänning kan ske. Effekten av att inrikta massage specifikt i kombination med andra manuella tekniker innebär även fler fördelar när det gäller att minska olika symtom som smärtor och rörelsebesvär.

Övrigt om min behandling

Jag använder en elektrisk höj- och sänkbar brits vilket gör att jag som terapeut/vårdgivare hela tiden kan ha optimal arbetsställning. Du som patient kan ligga med ryggen i neutral position då britsen har reglerbart ansiktsstöd. Kuddar av olika slag kan vid behov placeras ut så att du ligger mer bekvämt.

Kräm eller olja används för minska friktionen i greppteknikerna men en del massagegrepp och andra manuella tekniker utförs utan kräm eller olja för att ”få bättre tag” i muskulaturen.

Om du under behandlingen upplever något som obehagligt ska du naturligtvis säga ifrån. All manuell behandling bygger på ett samspel mellan dig som patient och med mig som vårdgivare. Målet med mina manuell tekniker är inte att ska vara så smärtsamma som möjligt med risk för att det bara blir motsatt effekt. Jag är alltså inte förespråkare för att ont ska med ont fördrivas vilket inte kan motiveras ur ett fysiologiskt perspektiv. Upplevelsen ”skönt-ont” kan dock förekomma under min manuell behandling.

Efter behandlingen kan olika reaktioner uppstå, utöver den mer avslappnade och smärtlindrande känslan. Några kan känna sig trötta, några få kan känna sig lite ömma på en del regioner medan andra känner sig kissnödiga eller törstiga.

svensk klassik massage av ryggen
Massage av ryggen som antagligen är det vanligaste förekommande
tillsammans med nackmassage.

Finns det situationer då det är negativt med massage?

Ja, det finns det. Därför är det nödvändigt att ta reda på den bakomliggande orsaken till varför muskler blivit spända. Vid en del tillfällen är muskelspänningarna bara en sekundär reaktion och skulle bara massage ges kan effekten i bästa fall vara kortvarig men även i en del fall direkt olämplig. Inom vård och medicin talar man i sådan fall om kontraindikationer för en åtgärd. Det är således sällan möjligt att som patient avgöra om en spänning är primär och kan då behandlas med olika avspänningsmetoder, däribland massage. Om massage inte är lämpligt att utföra kan det ibland vara aktuellt att använda andra manuell terapeutiska metoder eller att betona egenvård med olika rehabiliteringsövningar.

Det finns en rad sjukdomar och skador där manuell terapi inklusive massage direkt är farligt att utföra. Likaså finns det några läkemedel som kan utgöra ett problem vid det tryck och den töjning som sker av musklerna under massagen. Ett samtal där du får berätta om dina besvär och hälsostatus (anamnes) är viktigt innan någon behandling påbörjas. Undersökningen som jag gör är viktig för att försöka ta reda på om massage är lämpligt.

Att tänka på när du ska få behandling

Kom i tid och undvik att stressa. Det säger sig själv att om syftet med behandling bland annat är att minska spänningar och få dig att känna dig mer avslappnad så försvåras det om du är stressad. Gå gärna på toaletten innan ditt besök. Det kan vara svårt att slappna av om du exempelvis under behandlingen känner dig kissnödig. Informera om vilka läkemedel, sjukdomar eller skador du har. Men informera även om hur du mår rent allmänt. I vissa situationer kanske inte någon behandling överhuvudtaget är lämplig. Berätta hur det känns under behandlingen och även vid återbesök om hur det upplevts sedan föregående besök. All manuell terapi har effekt både momentant men även en tid efter själva behandlingen. I slutet av behandlingen bör du stiga upp långsamt. Det är några få personer som kan känna sig lite yra och ostadiga vars symtom försvinner inom några sekunder. Efter massagebehandlingen bör du känna dig mer avslappnad och ha mindre värk. Beroende på vilka andra metoder som också lagts in i behandlingen kan även rörlighetsbesvär och diverse olika symtom reduceras. Observera att det förekommer att man som patient upplever viss ömhet och värk i de områdena som har behandlats. Detta är oftast naturligt och dessa symtom försvinner inom något dygn eller två. Var inte rädd att fråga mig om du har funderingar under eller efter behandlingen.

Hur ofta ska man gå på massagebehandling?

Svar på denna fråga är beroende på hur mycket besvär du har och hur länge du har gått omkring med dina spänningar och smärtor. Mitt mål är att egentligen behandla så få gånger som möjligt och få optimal effekt. Många av mina patienter kommer när de väl har lite större problem med muskelspänningar, stelhet eller smärta medan andra väljer att besöka mig även när de har mindre besvär. Rådfråga gärna mig om hur en eventuell behandlingsplan kan läggas upp.

ryggmassage
Massage av ryggen

Vilka yrkesgrupper använder massage?

Massage i olika former används inte bara av massörer eller massageterapeuter utan även andra manuella terapeuter såsom sjukgymnaster, naprapater, kiropraktorer och osteopater kan lägga in detta i deras behandlingar. Primärt är det dock massörer och massageterapeuter som använder det mest medan andra vårdgivare använder massagen i varierande omfattning. I vilken omfattning beror bland annat på vilken inriktning på verksamheten som terapeuten eller vårdgivare har men också vilken utbildningen i massage som han/hon har. Generellt är det väldigt lite och vissa fall obefintligt med massageutbildning på olika utbildningar inom hälsovård som till exempel på fysioterapeutprogrammen i Sverige, naprapatutbildningen och kiropraktorskolor.

Medicinsk massage integrerat i rehabilitering

En missuppfattning som finns är att sjukvården inte ger massagebehandling. Oftast tänker man då på den sjukvård som är offentligt skattefinansierad (oberoende om den drivs i offentlig eller privat regi) och här kan det stämma ganska väl att massage ytterst sällan ges av de vårdgivare som borde kunna ge denna behandling.  Jag som sjukgymnast ger däremot massage utifrån den ordination jag bedömer medicinskt vilket sker efter samtal och undersökning. Oftast kombineras massage med andra behandlingsmetoder och rehabiliteringsråd.

Det går alltså inte som patient att beställa massage i förväg för vad som kan tyckas vara den behandling som behövs. Periodvis kan det för vissa patienter bli ganska mycket massage och för andra patienter kan det bli annan behandling eller rehabiliteringsövningar.  Det är däremot en stor missuppfattning att tro att bara för att man är spänd och stel i muskler så är massage den enda eller bästa metoden för att behandla detta. Det finns en mängd olika behandlingsmetoder för att normalisera musklernas spänningstillstånd och stelhet.  Här finns det okunskap bland såväl många patienter men även personal inom vården om att andra behandlingsmetoder och rehabiliteringsvägar finns för att behandla muskelspänningar.

Du blir som patient alltid informerad och delaktig i hur rehabiliteringen kommer att se ut och fortskrida. Målet med rehabiliteringen oberoende vilka metoder som används är att det ska vara så effektivt som möjligt och vid utebliven effekt eller mycket kortvarig effekt är det inte motiverat att fortsätta med samma metoder mer.

Videoklipp på massage som jag ger på min klinik

Vidareutbildningar och kurser för massörer och massageterapeuter

Jag har sedan mellan 2000 och 2014 utbildat och examinerat massörer och massageterapeuter i massageterapi på grundnivå i såväl teoretiska som praktiska ämnen. Sedan 2015 utbildar anordnar jag utbildningar och kurser för färdiga massageterapeuter,  massörer, kroppsterapeuter och vårdgivare vilket sker via min bifirma OrtMedRehab

Fördjupad läsning om massage
Följ denna länk för att läsa mer om massagens effekter
Följ denna länk för att läsa om massagens historia

Mer läsning
Närbesläktade områden på denna webbplats som berör massageterapi, mjuk massage, muskeltöjning och idrottsmassage.

Malmö den 1 juni 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast & Dipl. Massageterapeut