Golfarm

Golfarm drabbar inte bara golfspelare utan även bland olika hantverkare men även andra som arbetar med händerna. Golfspelare på elitnåv brukar däremot sällan ha dessa besvär.  Detta är ett överbelastningstillstånd. Symtomen vid golfarm är smärta distinkt vid insidan av armbågen men även utstrålande värk i underarmen. I den akuta situation är golfarmen en inflammation vid muskelfästet.

Golfarm
Golfspelande kan vara en av många orsaker till utveckling av golfarmbåge

Hand- och fingerrörelser kan provocerar fram smärtor hos den drabbade individen. Förmågan till att gripa kan vara smärtpåverkad hos den som drabbats av golfarm.

Diagnos av  en golfarm sker med olika manuella och ortopediska tester. Idag förekommer det en debatt bland vårdgivare och forskare om det egentligen är tal om en klassisk inflammation vilket har lett till att man även kallar tillstånden medial epicondylalgia. Epicondylalgia betonar att det rör sig om ett smärttillstånd vid epicondylerna. Andra diagnoser kan ger likvärdiga symtom. Det kan vara inklämningar av nerver och triggerpunkter i muskler.

Flera olika behandlingar finns för golfarmbåge. Ergonomisk rådgivning där man analyser vilka faktorer som är orsaken till uppkomsten. Behandling kan sedan bestå av vila från moment som framkallar symtom men även specifik rehabiliteringsträning. Manuell medicinska metoder så som töjning och massagens friktioner kan ha en bra effekt men även andra manuella terapeutiska behandlingsmetoder kan vara effektiva vid såväl golfarmen.

Referenser

1. Stockard A. Elbow injuries in golf. Journal of the American Osteopath Association. 2001 Sep; 101(9): 509-16.

 

Malmö den 8 juni 2013

David Aston
Leg. sjukymnast