Axelbesvär

Axlar är ett område som det är vanligt med att drabbas av smärtor och rörelsebesvär. Symtomen kan debutera smygande men även akut. Underliggande orsaker till att axelbesvären uppstår kan vara arbetsrelaterat eller på grund idrott. Följ underlänkarna ortopediska tillstånd: frusen axel och impingement.

Vanliga generella symtom kring skuldran utöver smärta är svaghet och rörelsebesvär. Rörelsebesvären kan vara antingen inskränkta eller instabilitet

Skuldran i sig är ur ett biomekaniskt perspektiv en komplicerad led som både ska ha kroppens bästa rörlighet men samtidigt vara relativt stabil. Stabilitet är däremot problemet på bekostnad av den goda rörligheten.

Skuldrans biomekanik
Utrymmet i axeln är trångt och den goda rörligheten som ska finnas sker på bekostnad av stabiliteten.

Något som inte alltid är känt för människor utan djupare kunskap inom anatomi är att skuldergördeln består av flera rörliga delar som är nödvändiga för armens rörelser.

– axelleden som de flesta är bekanta med är den del där överarmsbenet angränsar till skulderbladet. Detta är en kulled med mycket god rörlighet där samtidigt stabiliteten är liten. Ledbanden (ligament på latin) ger den statiska stabiliteten medan musklerna som omger leden bidrar till en dynamisk stabilitet.- skulderbladet angränsning mot bröstkorgen som inte är en riktig led då den endast är påverkad av muskler.

– leden mellan nyckelbenet, clavicula, och skulderhöjden, acromion – acromioclavicularleden.

– leden mellan nyckelbenet, clavicula, och bröstbenet, sternum – sternoclavicularleden.

lederna som utgör skuldergördelns komplexa biomekanik
Skuldran är komplicerad i dess anatomi och biomekanik

Skuldran är komplicerad i dess anatomi och biomekanik. Musklerna är många som påverkar skuldran och axeln. En del av musklerna som kan röra skulderbladet har även funktion på rörelser i halsryggen vilket kan förklara samband vid besvär i området.

Digital fysioterapi för axelbesvär

För patienter som inte kan besöka mig och som kan träna självständigt har jag ett samarbete med Joint Academy där du får vägledning online av fysioterapeut och där du får ett individuellt anpassat träningsprogram för dina skulderbesvär som impingemet. För en del patienter som besöker mig för smärtlindring och behandling kan även Joint Academy vara ett bra komplement till detta. Läs mer genom att följa länken om digital fysioterapi och Joint Academy.

Joint Academy erbjuder hemträning enligt ett individuellt program framtaget av fysioterapeut.

Klicka här för att komma till Joint Academy

Malmö den 7 december 2022

David Aston
Ergonom/Leg. Sjukgymnast