fbpx

Axelbesvär

Axlar är ett område där det är vanligt att man kan drabbas med smärtor och värk. Symtomen kan komma smygande men även akut. Orsaker som är såväl arbets- och idrottsrelaterade förekommer. Följ underlänkarna . Här tas två ortopediska tillstånd upp; frusen axel och impingement. 

Vanliga generella symtom kring skuldran utöver smärta är svaghet och rörelsebesvär. Rörelsebesvären kan vara antingen inskränkta eller instabilitet

Skuldran i sig är ur ett biomekaniskt perspektiv en komplicerad led som både ska ha kroppens bästa rörlighet men samtidigt vara relativt stabil. Stabilitet är däremot problemet på bekostnad av den goda rörligheten.

Skuldrans biomekanik
Utrymmet i axeln är trångt och den goda rörligheten som ska finnas sker på bekostnad av stabiliteten.

 

Något som inte alltid är känt för människor utan djupare kunskap inom anatomi är att skuldergördeln består av flera rörliga delar som är nödvändliga för armens rörelser.

– axelleden som de flesta är bekanta med är den del där överarmsbenet angränsar till skulderbladet. Detta är en kulled med mycket god rörlighet där samtidigt stabiliteten är liten. Ledbanden (ligament på latin) ger den statiska stabiliteten medan musklerna som omger leden bidrar till en dynamisk stabilitet.- skulderbladet angränsning mot bröstkorgen som inte är en riktig led då den endast är påverkad av muskler.

– leden mellan nyckelbenet, clavicula, och skulderhöjden, acromion – acromioclavicularleden.

– leden mellan nyckelbenet, clavicula, och bröstbenet, sternum – sternoclavicularleden.

lederna som utgör skuldergördelns komplexa biomekanik
Skuldran är komplicerad i dess anatomi och biomekanik

Skuldran är komplicerad i dess anatomi och biomekanik

Musklerna är många som påverkar skuldran och axeln. En del av musklerna som som kan röra skulderbladet har även funktion på rörelser i halsryggen vilket kan förklara samband vid besvär i området.

 

Malmö den 29 maj 2012

David Aston

Leg. sjukgymnast & Dipl. massageterapeut