Fraktur

Benbrott, så kallade frakturer, sker om skelettet blir utsatt för en för hög belastning. Hos människor som lider av  benskörhet (osteoporos), kan även små påfrestningar leda till i en fraktur.

De generella symtomen vid frakturer:

  • smärta som ökar vid rörelse
  • svullnad på grund av blodansamling
  • synliga felställningar om frakturen har lett till att skelettdelarna har ändrat läge
Benbrott i strålbenet, radius.
Denna fraktur av strålbenet, radius, ger även en synlig felställning.

Behandling

I det akuta skedet är det oftast betydelsefullt att patienten med benbrottet placerar den skadade kroppsdelen högt för att minska svullnaden. Man måste därefter vara mycket försiktig när man ska flytta sig då en då en oförsiktig förflyttning kan leda till att benbrottet försämras. Det är därför ambulanstransport många gånger kan behövas. Om det handlar om en fraktur där skelettdelarna har ändrat läge måste läkare återföra delarna i rätt läge vilket kallas reposition. Därefter kan frakturen fixeras med antingen, ortos, gips, tråd, spik eller skruvar.

Efter en eventuell gipsning måste man vara uppmärksam på om gipsförbandet sitter för trångt. Detta kan förhindra blodcirkulationen och ge allvarliga vävnadsskador. Symtomen kan vara svullnad, missfärgning av huden, kyla, värk och domningar.

En viktig del av frakturbehandlingen är rehabiliteringsträning som oftast sker med tillsammans med en sjukgymnast och det är här jag kan hjälpa till. Syftet med rehabiliteringsträningen är att återfå normal rörlighet, styrka och funktion. Om har drabbats av ett benbrott så får du gärna så tidigt som möjligt kontakta mig för att boka en tid i samband med när gips eller fixering tas bort och du får börja belasta igen.

Prognos

Hur lång tid det tar för en fraktur att läka beror på skadans omfattning och var skadan har skett. Patientens ålder har också betydelse för hur snabbt en läkning sker. Hos barn kan en fraktur läka på en månad medan samma typ av fraktur kan ta flera månader att läka hos vuxna.

Malmö den 22 mars 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast