Patientenkät

Som en del av mitt kvalitetsarbete ger jag patienter som varit i kontakt med mig möjlighet att ge konstruktiv kritik om mitt omhändertagande. Vill du vara anonym så behöver du inte fylla i namn och e-postadress. Om du väljer att lämna ditt namn kommer dina svar ändå förbli anonyma. Informationen som jag samlar ihop kommer successivt bearbetas för att kunna se tendenser och ge mig möjlighet att förbättra mitt vårdarbete.

Patientenkäten tar upp en del generella saker som hur du först kontaktade mig och vad du anser om tillgängligheten samt din åsikt om min webbplats.

Frågan om tillgängligheten berör hur lätt eller svårt du tycker att det har varit att komma i kontakt med mig. Övriga frågor berör mitt omhändertagande och den vård du har fått hos mig.

För de frågor där svarsalternativ Ej aktuellt finns gäller att du ska fylla i detta alternativ om det i ditt fall inte har varit något du har sökt för eller önskat. Detta alternativ finns vid undersökning, behandling och rådgivning. Undersökningen sker primärt vid nybesök eller återbesök med nya besvär. Återbesök för samma besvär leder inte alltid till omfattande undersökning vilket kan innebära du bör svara med alternativet ej aktuellt. Bedömning eller diagnos kan gälla det du primärt har sökt för men det kan också vara så att du redan har fått en diagnos av läkare och då kan svara du ej aktuellt.

Längst ner i formuläret får du gärna komma med synpunkter och kommentarer. Här får du mer än gärna skriva några ord eller meningar.

Jag uppskattar verkligen att du tar denna lilla tid i att svara på enkäten. Tack på förhand!

1. Bakgrund

Ditt namn (Frivilligt)

Din mejladress (Frivilligt)

Kön*

2. Hur skedde första kontakten med David Aston?

Via e-postVia telefonPå kliniken

3. Vilken hjälp har du fått?

Jag har blivit undersökt hos David AstonJag har fått behandling / rådgivningFörsta gången-besök med nya besvärÅterbesök för fortsatt behandling

4. Hur upplevde du tillgängligheten?

DåligtSå därBraMycket braUtmärkt

5. Hur upplevde du undersökningen som gjordes?

DåligtSå därBraMycket braUtmärktEj aktuellt

6. Hur upplevde du bedömningen/diagnosen du fick?

DåligtSå därBraMycket braUtmärktEj aktuellt

7. Hur upplevde du behandlingen som du fick?

DåligtSå därBraMycket braUtmärktEj aktuellt

8. Hur upplevde du rådgivningen som du fick?

DåligtSå därBraMycket braUtmärktEj aktuellt

9. Lyssnade sjukgymnasten David Aston på vad du hade att säga?

Inte allsDelvisHelt och hållet

10. Gav sjukgymnasten David Aston svar på dina frågor?

Inte allsDelvisHelt och hållet

11. Hur upplevde du omhändertagandet totalt sätt?

DåligtSå därBraMycket braUtmärkt

12. Skulle du rekommendera sjukgymnasten David Aston till andra?

NejKanskeJa

13. Vad anser du om David Astons webbplats?

DåligtSå därBraMycket braUtmärktVet ej

För att undvika spam, verifera att du inte är en robot *