Patientenkät

Som en del av mitt kvalitetsarbete ger jag patienter som varit i kontakt med mig möjlighet att ge konstruktiv kritik om mitt omhändertagande. Vill du vara anonym så behöver du inte fylla i namn och e-postadress. Om du väljer att lämna ditt namn kommer dina svar ändå förbli anonyma. Informationen som jag samlar ihop kommer successivt bearbetas för att kunna se tendenser och ge mig möjlighet att förbättra mitt vårdarbete.

Patientenkäten tar upp en del generella saker som hur du först kontaktade mig och vad du anser om tillgängligheten samt din åsikt om min webbplats.

Frågan om tillgängligheten berör hur lätt eller svårt du tycker att det har varit att komma i kontakt med mig. Övriga frågor berör mitt omhändertagande och den vård du har fått hos mig.

För de frågor där svarsalternativ Ej aktuellt finns gäller att du ska fylla i detta alternativ om det i ditt fall inte har varit något du har sökt för eller önskat. Detta alternativ finns vid undersökning, behandling och rådgivning. Undersökningen sker primärt vid nybesök eller återbesök med nya besvär. Återbesök för samma besvär leder inte alltid till omfattande undersökning vilket kan innebära du bör svara med alternativet ej aktuellt. Bedömning eller diagnos kan gälla det du primärt har sökt för men det kan också vara så att du redan har fått en diagnos av läkare och då kan svara du ej aktuellt.

Längst ner i formuläret får du gärna komma med synpunkter och kommentarer. Här får du mer än gärna skriva några ord eller meningar.

Jag uppskattar verkligen att du tar denna lilla tid i att svara på enkäten. Tack på förhand!

Patientenkät
Kön
Hur skedde första kontakten vid bokningen?
Vilken hjälp fick du hos David Aston?
Var ditt besök ett nybesök eller återbesök?
Hur upplevde du bedömningen/diagnosen du fick?
Hur upplevde du behandlingen som du fick?
Hur upplevde du rådgivningen som du fick?
Lyssnade sjukgymnasten David Aston på vad du hade att säga?
Gav sjukgymnasten David Aston svar på dina frågor?
Hur upplevde du omhändertagandet totalt sätt?
Vad aanser du pm David Astons webbplats?
Skulle du rekommendera sjukgymnasten David Aston till andra?