Skoinlägg

För en del patienter med besvär med smärtor eller andra symtom från inte bara fötterna utan även underben, knäna, höfterna och ländrygg kan orsaken komma från olika störningar eller avvikelser i fötterna. I några fall kan byte av skor hjälpa. Men ofta kan inlägg leda till en tydlig förbättring. Även om den medicinska evidensen för varför inlägg är effektiva är omtvistad och det beror mycket på att studier som genomförda håller en låg kvalitet så upplever många patienter en förbättring där smärtor och symtom lindras.

Tidigare har jag hänvisat patienter till idrottsbutiker för att prova ut inlägg i skorna men jag inser samtidigt att hjälpen som kan fås där inte alltid är så specifik. Jag som sjukgymnast utför alltid en bedömning utifrån din berättelse om symtom och min undersökning av din status i leder, muskler och nerver som ligger till grund för om inlägg överhuvudtaget är relevant och vilket inlägg som ska användas vilket ytterst sällan sker i en butik.

Mjuka inlägg

De inlägg jag använder är prefabricerade av märket Formthotics och de är mjuka vilket har visat sig vara lika effektiva som hårda inlägg. Inläggen är utvecklade sedan slutet av 1970-talet av idrottmedicinare i Nya Zeeland.

Målet med formthotics ortopediska inlägg är att uppnå en effekt för dig som patient med symtom som smärta där formthotics kan:
– korrigera felställningar som exempelvis överpronation
– förbättra funktionen av lederna mekaniskt vid förflyttning som gång
– förbättra muskelfunktion i fot och benen
– minska felbelastning under foten
– förbättrar balansen och ger bättre input från foten

Bedömning

Formthoticsinläggen finns i olika moddeller och provas ut utöver min fysioterapeutiska undersökning i olika steg för att finna dina fötters neutral position, så kallad viloställning med minimal spänning och optimal rörlighet samt god stabilitet. Utprovning av formthoticsinlägg sker genom och används för att utvärdera att inläggen konkret förbättrar funktion:

  1. Position av din fot och ditt ben vilket sker i inspektion framifrån och bakifrån.
  2. I belastning där din förmåga att utföra pronation och supination av foten värderas.
  3. Balanstest genom att stå på ett ben och eventuellt i blundande där bedömning sker av hur kompensation sker och hur länge förmågan att bibehålla balans finns.
  4. Stabilitet genom att stående på ett ben gå upp på tår där bedömning av tid och kvalitet observeras.
  5. Supinationsmotståndstest där jag testar supinationsförmågan av foten i belastning *
  6. Test av Windlassmekanism där stortåns bakåtböjning testas i belastning. *

    * = vilket graderas från 0 (mycket lätt motstånd), 1 (lätt motstånd), 2 (medel motstånd), 3 (stort motstånd), 4 (mycket stort motstånd) till 5 (omöjligt att röra).

Utprovningen

Efter att korrekt inlägg är vald så är fördelen med formthotics är att de formgjuts individuellt på plats hos mig i en speciell värmemaskin. Detta tar 3 minuter och sedan ska du ha inläggen i skorna under 45-60 sekunder där du belastar dem i en kortare knäböjning med knäna framför fötterna och riktade utåt. Därefter får du använda inläggen under 3-4 veckor för att få tillvänjning och slutgiltiga anpassningen innan en uppföljning sker.

Även om det får ta ut inläggen rekommenderas att du inte att använda samma inlägg i olika skor.

Pris

I princip sker aldrig utprovning av inlägg som enda åtgärd och de flesta som kommer till mig som patient har besvär som jag undersöker, behandlar eller ger rådgivning kring vilket räknas till sjukvård och ingår i normal vårdtaxa. Men om inlägg behövs så täcks detta inte av Region Skåne och priset för inläggen är 800 kronor per par vilket kan vara dyrare jämfört med icke utprovade inlägg som kan köpas i handeln men för det mesta billigare än andra formutgjutna inlägg.

När är det inte aktuellt med inlägg hos mig?

I sitautioner som större underliggande fotproblematik som regelrätta skador, medfödda förändringar eller diabetes med komplikationer är det bättre för dig som patient att diskutera med vårdcentralen som vid behov kan skriva en remiss till ortopedingenjör.

Malmö den 13 oktober 2019

David Aston
Leg. Sjukgymnast