Rådgivning

Jag har valt att samla information här som kan vara av intresse för patienter men även andra terapeuter/vårdgivare. Länkarna här kan fungera som rådgivning till patienter men även fördjupad information inom träning och medicinska ämnen.

Till de patienter som besöker mig är jag noggrann med att ge möjlighet att bli delaktig och få ökade insikt i dina besvär och vilken vård som jag har givit. Detta sker genom att:

– du som patient uppmuntras att komma med frågor

– jag svarar på frågor både i kliniken men även på mejl efter ditt besök

– du får vid behov övningar för egenvård som en del i din rehabilitering

– du som patient får av mig vid behov mer insikt i dina besvär och hur olika skador eller sjukdomar yttrar sig samt information om prognos

– du kan lära dig mer om hur kroppen fungerar och få tips förhållningssätt som krävs för att förebygga eller reducera symtom

– information som du får är största möjliga mån pedagogiskt utformad

Om du följer länken ergonomi får du möjlighet att testa om du har en god fysisk arbetsmiljö när du sitter vid datorn.

Länken evidensbaserad ger en kort förklaring kring evidensbaserad medicin och vård vilket är fältet som egentligen alla inom vården bör beakta för kunna säga att man arbetar utifrån vetenskapliga metoder.

Genom att följa länkar kommer olika hänvisning till andra webbplatser att finnas som jag själv använder.

Medicinskt lexikon är min ordbok innehållande termer inom hälsa och medicin.

Prehab är länken om träning för att förebygga ohälsa och skador.

Länken rehabilitering ges lite information om rehabilitering ur mitt fysioterapeutiska perspektiv.

Länken styrketräning får du en introduktion till den rationella och effektiva styrketräningsmetoden, hög intensitetsträning (på engelska high intensity training), som även kallas för HIT.

Följer du länken hälsotips finns det generell råd som berör hälsa.

Under länken till tips för massageterapeuter har jag samlat en del information om vad en blivande massageterapeut bör tänka inför val av utbildning.

Länken övningar- sjukgymnastik finns enskilda övningar för egenvård.

Vägledning och patientundervisning

Malmö den 16 april 2017

David Aston
Leg. sjukgymnast & Dipl. massageterapeut