Biomekanik & Kinesiologi

Grunderna för manuell ortopedisk undersökning ligger i kunskaper inom medicinska ämnen men en förutsättning för att undersöka en patient är även goda kunskaper i biomekanik och kinesiologi.

Kinesiologi betyder rörelselära och är ett humanbiologiskt och vetenskapligt ämne som undervisas för bland annat sjukgymnaster. När kinesiologin används inom rehabilitering och medicinsk undersökning brukar man kalla det för klinisk kinesiologi (på engelska clinical kinesiology). Kinesiologi undervisas också för idrottslärare och då handlar det om att kunna bedöma hur muskler samverkar med varandra i olika övningar vilket självklart även en sjukgymnast måste behärska.

Tillämpad kinesiologi (på engelska applied kinesiology) är en alternativmedicinsk behandlingsmetod som grundades av den amerikanska kiropraktorn George Godheart under 1960-talet som innehåller såväl aspekter från västerländsk som österländsk medicin. Idag finns diverse varianter och begreppet kinesiologisk medicin används ibland som en övergripande term. Diagnostik i den tillämpade kinesiologin fastställs via muskeltester vilka bygger på de som de amerikanska sjukgymnasterna Henry Kendall och Florence Kendall utvecklade ett tiotal år tidigare. Behandlingen inom den alternativmedicinska behandlingsmetoden tillämpad kinesiologi kan bestå av olika massagetekniker, mobilisering, stresshantering, avslappningstekniker, näringsterapi och akupunktur. Att med muskelfunktionstester bedöma muskelstatus och nervstatus är inte omtvistat men att med dessa muskeltester bedöma om patienter har besvär från inre organ är idag icke vetenskapligt fastsällt. Detta är anledningen till att kurser i denna behandlingsmetod endast erbjuds vid olika privata institut – utanför det ordinarie skolmedicinska utbildningssystemet. Det är viktigt att hålla isär begreppen och att den äldre och vetenskapliga kinesiologin som berör anatomins rörelselära inte blandas ihop med den yngre alternativmedicinska behandlingsmetoden tillämpad eller medicinsk kinesiologi som ibland även bara kallas för kinesiologi.

Kinesiologi
Rörelselära är kinesiologi vilket är en stor del av fysioterapiutbildningen.

Biomekanik innebär mekanisk analys av biologiska, dvs. organiska, system hos människor men även hos djur och växter. Utgångspunkten inom biomekaniken är lagar från mekaniken i fysik om vilken inverkan olika krafter har på levande strukturer som muskler, skelett och leder mm. Biomekanik är således ett ämne av stor vikt för sjukgymnaster, arbetsterapeuter, ortopeder med flera. Ämnet biomekanik tangerar även rörelselära.

Malmö den 25 maj 2013

David Aston
Leg. sjukgymnast