Ländryggsformulär

Syftet med formuläret som är min översättning av den engelska Oswestry Low back questionnare är att få reda på hur mycket av din smärta i ländryggen påverkar dig i vardagliga situationer. Formuläret består av 10 frågor

Observera att formuläret är endast till för patienter som har bokat tid och formuläret används som underlag för att utvärdera rehabiliteringen. Inget automatisk svarsresultat ges. 

Varje fråga poängsätts från 0-5. Max resultat blir således 50.

0 – 4 = inget nedsättning

5 – 14 = mild

15 – 24 = moderat

25 – 34 = svår

över 34 = komplett nedsättning.

Välj endast ett alternativ som passar bäst in på dig genom att kryssa för rätt ruta.

Ländryggsformulär
Ange första bokstaven i ditt förnamn och i ditt efternamn
Ange i formatet ÅÅÅÅMMDD men inte personnumrets sista siffror