Sned rygg

Sned rygg eller skolios (stavas även scolios) som är det medicinska begreppet kan delas in två huvudkategorier. Grovt indelat kan man diskutera en funktionell eller en strukturell skolios. Skoliosen kan sitta ländrygg och/eller bröstrygg. Den syns som krökningar av ryggraden i sidled.

Sned rygg
Skolios här visar hur ryggraden i nedre delen är krökt i sidled

Den funktionella skoliosen innebär att ryggraden blir sned som en kompensation för något annat. Detta kan ske vid exempelvis: benlängdsskillnad, akut ryggskott, muskelspänningar eller förkortade muskler.

Ett ryggskott som även många gånger resulterar i muskelanspänningar sekundärt kan således leda till en skolios av funktionell art. Till funktionell skolios räknas även den smärtbetingade skolios som kan uppstå vid ett diskbråck. De funktionella skoliosen innebär följaktligen att om man behandlar eller fixar grundorsaken så försvinner skoliosen.

Den strukturella skoliosen innebär däremot att det är bestående förändring i ryggradens form. Hit räknas bland annat:

–  adolescent idiopatisk skolios som primärt drabbar tjejer och det är det tal om en ryggradsdeformitet som uppstår utan en någon känd anledning.

– kongenital skolios som innebär en medfödd missbildning i skelettet.

– neuromuskulär skolios där funktionsstörningar och sjukdomar i nervsystemet är orsaken.

Som sjukgymnast kan jag undersöka och i en del fall hjälpa dig som har funktionell skolios. Behandlingen riktas således in på grundorsaken. De strukturella skoliosen ansvarar ortopeder för. Här kan det bli tal om korsetter eller olika operativa ingrepp om skoliosen är för stor eller den förväntas att förvärras. Men i åtanke ska man ha att kroppen har en enorm förmåga till att anpassa sig och att långt ifrån alla som drabbas av skolios har eller kommer få besvär av den. Däremot kan om symtom finns från olika sekundära muskelobalanser som uppstått vid en strukturell skolios lindras med fysioterapi och manuell terapi som jag arbetar med.

Malmö den 12 juni 2013

David Aston

Leg. sjukgymnast & Ergonom

 

Referenser om skolios

1. Düppe H, Ohlin A. Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2007.