Underben och fot

Underben och fötter är konstant utsatt för belastning inom såväl vardagslivet som många träningsformer.

underben

Nedåtföring av foten, plantarflexion, och uppåtföring, dorsalflexionen sker i den övre språngbensleden (art. talucruralis), vilket är leden mellan talus och underbenet (tiba och fibula).

Rörelseaxlar och muskelfästen i foten.
Rörelseaxlar och muskelfästen i foten.

Flera muskler finns i underben och foten, Inåtvridning, supination,  och utåtvridning, pronation, sker i den bakre och främre språngbensleden. Den främre språngbensleden (art. talocalcaneonavicularis) är leden mellan språngbenet (talus), hälbenet (calcaneus) och båtbenet (os naviculare). Den bakre språngbensleden (art. subtalaris), består av talus och calcaneus.

Malmö den 24 maj 2015

David Aston
Leg. sjukgymnast