Dokumentation av vård

Det finns en del konkreta saker som du tänka på och göra när du har sökt vård. Detta är dessa tre saker:

1. Skriv datum för när du träffade vårdgivare

2. Skriv ner vad som har gjorts i undersökning och behandling. Du är har rätt som patient att få kopior på patientjournal, operationsberättelser och bilddiagnostiska utlåtanden.

3. Spar allting i någon pärm eller mapp på datorn i kronologisk ordning så om du framöver behöver fortsätta vården underlättar det för din överrapportering till andra vårdgivare.

Du som patient kan även fritt använda formuläret för dokumentation som du kan ladda ner härifrån i formatet pdf.

dokumentation för patienter vid vårdkontakt

Om du hellre vill skriva det digitalt kan kopiera nedan rubriker och klistra in ett ordbehandlingsdokument:

Vilket är mottagningens namn?

Vilken typ av vårdgivare/terapeut har du träffat?

Datum för besöket?

Vilken undersökning har gjorts av dig?

Vilken bedömning eller diagnos har du fått?

Vilken eller vilka behandlingar har du fått (syfte med åtgärder och antal behandlingar)?

Hur har resultatet varit av behandlingen vad gäller dina symtom och besvär?

Tillgång till journal

Du som patient har oftast rättighet att få tillgång till din journal. Har du haft kontakt med sjukvård som drivs i offentlig regi kan du få journalkopior från landstinget du har vård i. I Region Skåne finner du mer information här och hur du ska gå tillväga om du har varit i kontakt med en vårdcentral eller sjukhus. Om du har varit kontakt med en privat vårdgivare inklusive många privata vårdgivare måste du kontakta den privata vårdgivaren för att få journalkopior.

Malmö den 15 april 2017

David Aston
Leg. sjukgymnast