Bristning

En bristning i en muskel är för det mesta någonting som sker plötsligt där utlösande moment kan vara:

–  Snabb töjning av muskel
–  Hastiga lägesförändringar
–  Plötslig eller en kraftfull muskelsammandragning
–  Slag eller spark mot muskel, så kallad muskelkontusion

Muskelkontusion är ett begrepp som används när blödningen i muskel har skett efter ett slag eller spark, det vill säga yttre våld vilket vanligast sker inom olika kontaktidrotter. Övriga fall när muskeln går i sönder helt eller delvis spekuleras det att i orsaken kan vara obalanser mellan olika muskler, tidigare skador, svaghet, nedsatt ledrörlighet, förkortade muskler, för dålig uppvärmning eller för lite återhämtning. Det innebär att bristningar kan ske i de flesta muskler och skadan behöver inte alltid ske i en idrott.

Anatomiskt kan bristningen ske i en muskel eller i senan till muskeln. Alternativt i övergången mellan sena och muskel. Bristningar eller sträckningar som man även kallar det för kan egentligen ske i vilken muskel som helst men brukar drabba lårmuskler, vadmuskler och överarmsmuskler.

Symtomen som uppstår vid en bristning är typiska med plötslig skarp smärta och man kan oftast känna en ömhet i det drabbade området. Man upplever att man har sträckt sig vilket också är varför man kallar bristningen för sträckning i en del sammanhang. Muskelbristning är en vävnadsskada där det uppstår en blödning med svullnad som följd. Den akuta fasen kännetecknas av en inflammationsprocess. Om blödningen syns beror på hur stor själva bristningen är och om bristningen sker i en ytlig muskel eller djupliggande muskel. Vad som också påverkar om en blödning syns är om bindvävshinnan runt muskeln har gått i sönder.

partiell ruptur
En bristning av muskeln i överarmen, biceps brachii, där det blir ett blåmärke av blödningen.

Rupturen, som bristningen heter medicinskt, kan ske av några få fibrer (muskelcellerna är cylinderformade) men även så att hela muskeln eller senan går av. I det första fallet finns det en funktion kvar i muskeln men det kommer oftast att göra ont vid aktivitet eller töjning av den skadade muskeln. Om däremot hela muskeln har gått i sönder kommer det inte finnas någon möjlighet att kontrahera den drabbade muskeln.

komplett ruptur
En total bristning av muskeln i överarmen, biceps brachii, där senan har släppt från sitt fäste och synlig avvikelse finns.

Läkningen av muskel- och senskador tar olika lång tid beroende på hur stora de är, var de finns och som alltid spelar åldern in hos den drabbade. Det kan vid mindre bristningar handla om veckor innan läkningen är klar medan en större skada kan det ta cirka ett år innan normal funktion uppnåtts.

Rehabiliteringen som jag kan hjälpa till med under den mesta akuta och första fasen är att minska svullnad och smärta. Därefter är målet att med rehabiliteringsträning återfå normal funktion utifrån de individuella förutsättningar och mål som finns. Någon manuell terapi av det skadade området är inte lämpligt i tidiga stadier av läkningen även om det går bra att behandla närliggande områden.

En betydelsefull del av rehabiliteringen är att jag som sjukgymnast gör en bedömning av skadan och försöker fastställa att det handlar om en sträckning/bristning. Differentialdiagnostiskt kan akuta spänningar och myofasciala triggerpunkter mistas för en mindre bristning vilket i sådana fall kräver annan behandling. Som vid många andra skador är också viktigt att du som patient får information om diagnos, prognos och vad du ska göra själva i egenvård samt hur du kan minska risken för återfall.

Referenser om bristningar

1. Kjær M, Krogsgaard M, Magnusson P, Engelbretsen L, Roos H, Takala T, Woo S LY. Textbook of sports medicine – basic science and clincial aspects of sports injury and physical activity. USA: Blackwell Science; 2003.

2. Brukner P, Kahn K. Clincial sports medicine. 3:e upplagan. Australia: McGraw Hill; 2007.

3. Mason DL, Dickens VA, Vail A. Rehabilitation for hamstring injuries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue1. Art. No.: CD004575. DOI: 10.1002/14651858.CD004575.pub2.

4. Hibbert O, Cheong K, Grant A, Beers A, Moizumi T. A systematic review of the effectiveness of eccentric strength training in the prevention of hamstring muscle strains in otherwise healthy individuals. North American Journal of Sports Physical Therapy 2008 May; 3(2):67-81.

Malmö den 16 augusti 2012

David Aston

Leg. sjukgymnast