Tampaskalan långvarig smärta

Nedan följer olika erfarenheter kring smärta, rörelse och aktivitet som andra patienter med långvarig smärta har berättat. Var vänlig och markera lämplig siffra från 1-4 för varje påstående. Nivå 1 innebär att du inte alls håller med och nivå 4 håller du med helt.

Läs och besvara varje påstående så gott du kan.

Observera att formuläret är endast till för patienter har bokat tid och inget automatiskt svar sker.

 

Långvarig smärta
Första bokstaven i ditt förnamn och i ditt efternamn
I formatat ÅÅÅÅMMDD (ej de sista siffrorna i ditt personnummer)

För att undvika spam, verifera att du inte är en robot *