Knäsmärta

Knäleden som anatomiskt består av lårbenet, skenbenet och knäskålen med omgivande och interna strukturer. Knäleden är den största leden människan har och en rad olika besvär kan vara förknippade med den denna led och omgivande strukturer. Det kan handla om ledsvikt med utnötning av ledbrosket i knäleden som många med åldern drabbas av men även bristningar av ledband och korsband.

Knäproblem av akuta tillstånd kan vara olika ledbandsskador eller meniskskador. Följ länkarna för läsa mer om ett par vanliga överbelastningsbesvär som sker mer smygande ger knäsmärta. Beroende på vilket eller vilka besvär du har anpassas rehabiliteringen och vägledningen för att uppnå optimala förutsättning att minska symtom, läkning och återgång till tidigare aktivitetsnivå.

skelettdelar i knäleden
Knäledens skelettdelar

Egentligen kan även räkna med vadbenet (fibula) som angränsar till skenbenet (tibia) till knäleden. Men det är oftast tänker med på lårbenet (femur), knäskålen (patella) och tibia som skelettdelarna som utgör själva knäleden.

Malmö den 24 juni 2017

David Aston
Leg. sjukgymnast