Mjuk massage

Den traditionella svenska massagen är inriktad på att bearbeta muskler med olika djup och hastighet. Syftet med mjuk massage är däremot att primärt genom beröring påverka huden. Huden är kroppens största organ och en stor sinnesorgan som kan känna av bland annat:

– kyla

– värme

– tryck i olika lätthet eller hårdhet

– smärta

I egentlig mening kan man till och säga det är inte någon massage form utan som den även heter taktil stimulering. Vissa av greppteknikerna med strykningar inom denna form av lättmassage är att  hämtade från den svenska massagen men djupet och trycket är betydligt lättare. Samtidigt är den den ursprungliga taktila beröringen systematisk inriktad på följa huden i enligt ett specifikt mönster. Precis som vid all manuell terapi anpassas grepptekniker efter syfte och patientens status även vid utförande av mjuk massage. Målet med denna massagemetod eller terapeutisk beröringsmetod är att uppnå en generell avslappning men även smärtlindring hos mottagaren.

Mjuk massage eller lättmassage en form av taktil stimulering
Mjuk massage för taktil stimulering.

Fysiologiska effekter av beröring har visat det inte behövs djupare eller hårdare tryck i behandlingen för att uppnå effekten med smärtlindring och avslappning. Den mjukare massagen har på senare tid vunnit intresse inom vård- och omsorg. Här finns det personal som inte är utbildade i manuell terapi som lär sig taktil beröring eller taktil stimulering på kortare kurser för använda metoden för till exempel äldre, barn eller patienter nedstämdhet.

Jag använder mjuk massage vid behov för patienter som är mer smärtkänsliga som exempelvis många patienter är som har ett långvarigt smärtsyndrom eller fibromyalgisyndrom. Oftast kan denna lättare massage med fördel kompletteras med en del neuromuskulära tekniker för att uppnå mer specifik avspänning och smärtlindring.

Du som patient behöver inte bli frustrerad över vilken form av massage eller behandling som du ska välja när du besöker mig. Det är min uppgift som sjukgymnast att via din berättelse om dina besvär och min undersökning av din fysiska status som avgöra hur massagen ska utformas just för dig eller vilka behandlingstekniker som kan vara lämpliga.

Referenser

1. Ireland M, Olson M. Massage therapy and therapeutic touch in children: state of the science. Altern Ther Health Med. 2000 Sep; 6(5): 54-63.

2. Chase T, Jha A, Brooks CA, Allshouse A. Spinal Cord. A pilot feasibility study of massage to reduce pain in people with spinal cord injury during acute rehabilitation. 2013 Nov; 51(11): 847-51.

3. Lindgren  L, Rundgren S, Winsö O, Lehtipalo s, Wiklund u, Karlsson M, Stenlund H, Jacobsson C, Brulin C.  Physiological responses to Touch massage in healthy volunteers. Autonomic Neuroscience:  Basic and Clinical 2010 Dec 8; 158 (1-2): 105-10.

Malmö den 19 maj 2023

David Aston
Leg. Sjukgymnast