Reumatiska sjukdomar

Reumatologi är läran om rörelseapparatens medicinska sjukdomar där de flesta har en inflammatorisk påverkan av leder och muskler men ibland även inre organ. Det finns ett 80-tal reumatiska sjukdomar. Här tar jag upp endast några av sjukdomarna. Men oberoende vilken reumatisk sjukdom du har är du välkommen att kontakta mig för om det är något jag kan hjälpa dig med om för dina fysiska besvär som kan härledas till leder och muskler.

 

David Aston
Leg. Sjukgymnast