Massageterapi

En massör är idag utbildad i att arbeta primärt med massage i friskvårdande syfte medan en massageterapeut har oftast en något längre utbildning. Massageterapeuten kan även utföra undersökning av muskelstatus och behandla olika muskulära besvär med massage och töjningar. En duktig massageterapeut arbetar således på ett delvis likvärdigt sätt som en naprapat eller fysioterapeut/sjukgymnast när det gäller behandling av muskulära besvär.

När jag själv utbildade mig till massör 1993 så existerade knappt begreppet massageterapeut i Sverige och massörutbildning som jag gick på den tiden motsvarande egentligen dagens massageterapeut. Jag har däremot som sjukgymnast mer utbildning inom humanbiologi, terapirelevanta och medicinska ämnen.

massageterapi med töjning av patient sidliggande
Min bakgrund som legitimerad fysioterapeut innebär att massageterapin som jag använder är medicinskt inriktad.

Det förekommer begreppsförvirring då ingen myndighet granskar vilken utbildning som massörer eller massageterapeuter har. Det innebär tyvärr att det finns mindre seriösa skolor och förbund som delar ut diplom eller certifikat utan speciellt höga krav eller kontroll överhuvudtaget. Det kan således finns massageterapeuter som bara studerat någon vecka eller två medan en massör som gått i en seriösare skola har flera hundra timmars utbildning bakom sig. För yrkesgrupper som t.ex. läkare och fysioterapeuter är Socialstyrelsen tillsynsmyndighet och utfärdar legitimation utifrån en specifik yrkesexamen.

Vad är medicinsk massage, medicinsk massageterapi eller medicinsk massageterapeut?

Dessa begrepp eller titlar som en del skolor använder för att på något vis framhäva att deras terapeuter arbetar mer medicinskt. Begreppet medicinsk massage kan definieras på olika sätt. Exempelvis att massagen utförs av en terapeut med medicinsk utbildning eller att vissa diagnoser eller tillstånd behandlas med massage. Begreppet medicinsk massageterapeut har också tillkommit för att särskilja verksamheten från den oetiska och oseriösa ”massagesalonger” som mycket olyckligtvis har fått en renässans på senare tid. En hel del skolor har egentligen bara ändrat yrkestiteln från massageterapeut till medicinsk massageterapeut utan att göra några nämnvärda ändringar i utbildningen. Marknaden med kunder och patienter kan inte helt enkelt avgöra vilken kompetens en massör, massageterapeut eller medicinsk massageterapeut verkligen har.

Problemet med att det saknas någon kontrollerande myndighet medför att diplom som bland annat medicinsk massageterapeut, rehabmasssör, ryggterapeut etcetera kan utfärdas till vem som helst. Vad som är viktigt om en terapeut ska arbeta med patienter är att hon eller han har mer kunskap i medicinska ämnen och undersökning. Det finns förbund och skolor som i princip utan kunskapskontroll av elever delar ut diplom, betyg och certifikat. I Sverige är det några branschråd som på olika vis kvalitetssäkrar utbildningsnivån av massörer eller massageterapeuter. För godkända universitetsprogram som fysioterapeututbildningen har det däremot alltid skett en kvalitetssäkring genom Högskoleverket.

I sammanhanget kan det vara bra veta Branschrådet Svensk Massage som bildades i slutet av 1990-talet valde begreppet certifierad massör för att det var den mest kända yrkestiteln som berörde massage men i kvalitetsdokument om innehåll i utbildningen kan man säga att nivån egentligen är en massageterapeut då det krävas att den certifierade massören även kan ta emot patienter med olika besvär. För de vårdgivare som mig där man redan har en legitimation så behovet av certifiering överflödig då utbildningsnivån inom för legitimationsyrken är betydligt högre än vad certifiering kräver. Men samtidigt är nivån till certifierad massör i enlighet eller motsvarande Branschrådet Svensk Massage där det finns mest krav på massage. Fysioterapeututbildning har i Sverige bara på sin höjd bara ett tiotal timmar massage.

Kursverksamhet

Jag kör olika vidareutbildning och kurser inom segmentet manuell terapi, massageterapi, smärtlindring och rehabilitering vilket sker via min bifirma där skolverksamheten samlas OrtMedRehab.

Malmö den 25 mars 2019

David Aston
Leg.  Sjukgymnast & Dipl. Massageterapeut