Nålstick – dry needling

Detta är en behandling där man använder samma nålar som i akupunktur men där behandlingen endast sker av smärt- och spänningstillstånd som bland annat triggerpunkter i muskulaturen.  Dry needling kan även används som kompletterande behandling för att aktivera muskler. Hänsyn till den traditionella kinesisa medicinens teorier om meridianer och energifält tar man inte inom dry needling. Dry needling är en västerländsk skolmedicinsk behandlingsmetod som utvecklats av läkare.

Utförande

Vid nålsticket kan det ske mindre muskelfibersammandragning, så kallas local twitch vilket kan göra ont medan själv nålsticket sällan gör ont. I själva behandling kan jag som vårdgivare med nålen leta efter nya positioner i muskeln för fler local twitch vilket kan ske upp till 10 gånger men nålen kan även bara behållas i en position och ibland även snurras runt.  Behandlingen sker alltid i samråd med hur du som patient reagerar.

Reaktioner som kan ske efter behandling med dry needling är:

  • ömhet och smärta i området
  • rodnad
  • svullnad
  • smärta
  • projicerad smärta
  • tyngdkänsla

Dessa reaktioner går över inom ett par dagar och att någon dag eller två känna sämre än innan besöket är inte ovanligt. Men det blir bättre sen.

Några patienter kan reagera med yrsel och illamående direkt efter behandlingen.

Behandling kan ske av en till fyra eller fem muskler per tillfälle. Samma muskel kan beroende på storlek behandlas med en eller flera nålar.

Vanliga akupunkturnålar används vid dry-needling.

I mer akuta tillstånd används dry needling mer perifert och vid subakuta tillstånd kan dry needling mer lokalt medan mer långvariga tillstånd kan både perifert och lokalt ske.  För patienter som är smärtkänsliga kan det inledningsvis räcka med en eller et par nålstick en kortare stund medan andra patienter kan få flera nålstick som även var i en längre stund.

Lättare fysisk aktivitet går bra att utföra efter dry needling men man bör avstå från hårdare träning samma dag.

Kontraindikationer

Dry needling utförs inte vid pågående infektioner, inflammationer, där det finns äldre tatueringar och leverfläckar. Patienten som lider av någon blödarsjukdom, intar blodförtunnande läkemedel eller har cancer behandlas i samråd med läkare anvisningar.

Malmö den 19 juni 2018

David Aston