Formulär vid nybesök

anatomiska regioner framsida anatomiska regioner baksida

Ovanstående bilder ger dig lite underlag för vad olika kroppsregioner kallas för som du kan ange där du har symtom vilket du kan göra på fråga 25.

Hälsodeklaration vid nybesök
I formatet ÅÅÅÅMMDD
Första bokstaven i ditt förnamn och efternamn
Ta gärna hjälp av bilderna högst upp för att få korrekta namn på kroppsregioner. Skriv om det är båda sidorna alternativt höger eller vänster sida.
Skriv nej om du inte tar några läkemedel.
Skriv exakt datum om möjligt i formatet ÅÅÅÅMMDD men annars exempelvis antal veckor/månader/år sedan.
Det kan var olika laboratorieprover, mätning av nerv- och muskelfunktion, arbetsprov, titthålsundersökning mm. Skriv nej om du inte har fått någon undersökning.
Om du svarar ja, skriv vilken behandling eller vilka behandlingar som har hjälpt dig. Skriv nej om du inte har fått någon lindrande behandling.
Denna fråga besvaras bara av dig som svarat nej eller ja men med vissa svårigheter på föregående fråga.

För att undvika spam, verifera att du inte är en robot *