Nackont

Besvär med smärta och värk från halsryggen är relativt vanligt. Man räknar med att cirka 50 procent någon gång kommer får ont i nacken. Med ett mer stillasittande arbetsmönster hos många människor kommer problem från nackregionen troligen att öka. Besvär från nacke är utöver lidande för individen även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ett stort problem med sjukskrivningar. Ryggradens översta del kallas för nacke eller halsrygg (cervikal columna på latin). En del muskler som finns i nacken fäster på skulderbladet eller nyckelbenet vilket innebär att nacke och skuldran får ses som en funktionell enhet.
skulde- och nackmuskler
Musklerna trapezius och levator scapulae (ligger delvis dold av trapezius)påverkar både halsryggen och skuldergördeln
En mycket vanlig orsak till värk och besvär från nacken är så kallad mekanisk nackvärk eller ospecifik nacksmärta (på engelska non specific neck pain) vilket innebär att besvär härstammar från lederna eller musklerna i halsryggen tillföljd av felbelastning eller överbelastning. Ett annat medicinskt begrepp för nackvärk är cervikalgi. Symtomen kan uppstå snabbt som vid akut nackspärr. Symtomen vid mekanisk nackvärk kan även komma mer smygande där inte alltid är möjligt att fastställa orsaken. Vad som karakteriserar dessa problem är att laboratorieprover och röntgen inte visar något samt att smärta kan provoceras fram mer i vissa aktiviteter eller rörelser men samtidigt finns det positioner och rörelser som avlastar smärtan. I beaktning bör man ha att det finns förändringar som syns på röntgen eller med magnetkameraundersökning behöver de inte vara kopplade till de symtom och besvär du har. Nacksmärtor är många gånger ett mångfacetterat problem som kan ha en rad olika orsaksmekanismer. Prognosen vid mekaniska nacksmärtor som kommer såväl akut eller smygande är för det mesta god. Läs gärna mer om den akuta nackvärken. Men det finns naturligtvis några patienter som får långvariga besvär från nacken och närliggande områden med olika nivåer av symtom som påverkar deras vardag i varierande omfattning. Det finns sedan flertal sjukdomar och skador som även kan den drabba nacken. Det kan handla om whiplashskada, diskbråck i nacken, artros mm. Jag kan hjälpa dig som har nackvärk och smärtor i och nacke med såväl behandling som rådgivning inom bland annat ergonomi. För det mesta kan manuella behandlingsmetoder som massage, manipulation, mobilisering, töjning och neuromuskulära tekniker hjälpa. En betydelsefull bit i behandlingen men även förebyggande vid rygg- och nackbesvär är träning för styrka, stabilitet och koordination. Dessa aktiva åtgärder ska dock utredas utifrån individuella faktorer.

Digital fysioterapi för nackbesvär

För patienter som inte kan besöka mig och som kan träna självständigt har jag ett samarbete med Joint Academy där du får vägledning online av fysioterapeut och där du får ett individuellt anpassat träningsprogram för dina nackbesvär med eller utan skulderbesvär så länge det inte är akut eller inslag av nervpåverkan. Diagnoser som myalgi, cervikalgi, whiplash och artros/spondylos. För en del patienter som besöker mig för smärtlindring och behandling kan även Joint Academy vara ett bra komplement till detta. Läs mer genom att följa länken om digital fysioterapi och Joint Academy. Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är nacktraning_digital_fysioterapi-1024x536.jpg Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är joint-academy.jpg

Klicka här för att komma till Joint Academy

Vad är gamnacke?

Gamnacke är en slasktrask benämning på att en individ har framträdande övergång mellan översta bröstryggen och nedersta delen av halsryggen. Oftast har individen även en hopsjunken hållning.
buffelpuckel
Vid så kallad gamnacke kan det uppfattas som
en puckel vid nedre delen av nacken och därför
används även en annan slarvig benämning
som buffelpuckel.
Är det farligt med denna hållning? Nej, och det behöver inte heller leda till några problem. Oftast har individen haft denna hållning under en längre tid och det finns även medfödda ryggradsdeformiteter som leder till denna hållning. Om du som patient har smärtor eller stelhet i området då kan såväl behandling som rådgivning ge symtomlindring. Det är sällan möjligt att utan operation (sker endast i undantagsfall om deformiteten finns i bröstryggen) ändra på den förändring som har skett i skelettet. Det finns däremot studier som visar att huvudets position med mer framåtböjning eller framåtskjutning belastar musklerna bak till i nacken.

Evidens för fysioterapi vid nackont

Titel: Short-term results of physiotherapy in patients with newly diagnosed degenerative cervical spine disease. Tidskrift: Singapore Medical. 2012; 53(3): 179-182. Författare: Hey HW, Lau PHB, Hee HT. Syftet: Att analysera effekten av initial fysioterapi vid nyligen ställd diagnos degenerativa (förändringar av strukturell karaktär där brosk och diskar påverkas troligen som åldersrelaterad reaktion) halsryggens besvär. Studiedesign: Prospektiv studie. Metod: Trettio patienter (18 kvinnor och 12 män) som nyligen diagnosticerats med degenerativa förändringar i halsryggen rekryterades från ortopedisk öppenvårdsmottagning. Både en röntgenläkare och ortopedkirurg med specialisering av ryggraden bedömde röntgenbilder av patienter för att fastställa diagnosen. I genomsnitt hade patienterna haft symtom i 56 dagar. Patienterna som hade såväl smärtor i nacke som utstrålande symtom i arm fick efter bedömning träffa en sjukgymnast vid 2 tillfällen med en veckas mellanrum. Utvärdering skedde efter varje behandling av patientens smärta, rörelseomfång och aktiviteter i dagliga livet. Fysioterapeutiska åtgärder innefattad ledmobilisering, traktion och värmepackning. Några patienter fick även olika former av elterapi.  Resultat: I genomsnitt hade smärtan hos patienterna minskat efter 2 behandlingar från 8 till 4 på den 10 gradiga skalan VAS. Rörelseomfånget hade ökat dock mest efter första behandlingen. Aktiviteter i dagliga livet som bära, läsa, hushållsarbete och sova kunde göras med mindre eller utan smärta efter 2 behandlingar. Slutsatsen av studien var att fysioterapi är effektivt för behandling av nytillkomna degenerativa besvär i halsryggen. Mina kommentarer: Detta vara en studie utan kontrollgrupp och med ganska liten patientgrupp vilket minskar möjligheten dra några långt gående slutsats. Men fysioterapeutiska åtgärder (sjukgymnastik) verkar ha en effekt på denna patientkategori med nacksmärtor av känd orsak. Vad som saknas är den långsiktiga effekten av åtgärderna.

Referenser om nackont

1. Kay TM, Gross A, Goldsmith C, Santaguida PL, Hoving J, Bronfort G. Exercise for mechanical neck disorders. Cochrane Database Systematic Review. 2005 Jul 20;(3):CD004250. 2. Bronfort G, Haas M, Evans RL, Bouter LM. Efficacy of spinal manipulation and mobilization for low back pain and neck pain: a systematic review and best evidence synthesis. Spine Journal 2004 May-June; 4(3): 335-56. 3. Bronfort G, Haas M, Evans R, Leininger B, Triano J. Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report. Chiropractic & Osteopathy 2010 February 25. doi: 10.1186/1746-1340-18-3. 4. Polsssn A. Does posture of cervical spine influence dorsal neck muscle activity when lifting? Manual therapy. 2014; 19(1): 32-36. Malmö den 21 juni 2014 David Aston Leg. sjukgymnast & Ergonom