Tennisarm

Idag är det ganska sällan en racketspelare drabbas av tennisarm. Denna överbelastningstillstånd är mer vanligt att exempelvis olika yrkesgrupper som använder händerna ensidigt får tillståndet tennisarm. Symtomen vid tennisarm är att den drabbade kan ha lokal distinkt värk på utsidan av armbågen men även utstrålande värk i underarmen. Rörelser i hand och fingrar kan provocerar fram smärtor men även rörelser i armbågen kan leda till smärta. Gripförmågan kan vara smärtpåverkad hos den drabbade.

tennisarmbåge
tennisarm har sitt ursprung vid epicondylys lateralis

Diagnos av  tennisarm sker med olika manuella och ortopediska tester. Idag diskuteras det bland vårdgivare och forskare om det egentligen är tal om en renodlad inflammation vilket har lett till att man även kallar tillstånden lateral epicondylalgia. Epicondylalgia betonar att det rör sig om ett smärttillstånd vid epicondylerna. Diagnostik att dessa två överbelastningstillstånd måste ta hänsyn till andra diagnoser med snarlika symtom. Det kan vara nervinklämning och triggerpunkter som ger mer eller mindre identiska symtom som eller tennisarm.

Flera olika behandlingar finns för tennisarmbåge. En underskattad åtgärd är rådgivning i ergonomi där man ser över vilka faktorer som är orsaken till uppkomsten. Behandling kan bestå av vila från moment som framkallar symtom och specifik rehabiliteringsträning. Manuell terapi som töjning och massagens friktioner kan ha en bra effekt men även andra manuella medicinska behandlingsmetoder kan vara effektiva vid såväl tennisarm.

Kortisoninjektion vid just tennisarm har enligt studier på senare tid har visat sig att ge viss kortvarig effekt på smärtan men på längre sikt har det till och haft en försämrande effekt. Även fysioterapi har hos en del patienter visat sig ha marginella effekt på tennisarmen. Tennisarm är om det har pågått en längre tid ett relativt komplext problem.

Referenser

1. Viswas R, Ramachandran R, Korde Anantkumar P. Comparison of effectiveness of supervised exercise program and cyriax physiotherapy in patients with tennis elbow (lateral epicondylitis): a randomized clinical trial. Scientific World Journal 2012;2012:939645. Epub 2012 May 2.

2. Nagrale AV, Herd CR, Ganvir S, Ramteke G. Cyriax physiotherapy versus phonophoresis with supervised exercise in subjects with lateral epicondylalgia: a randomized clinical trial. Journal of Manual Manipulative Therapy 2009; 17(3):171-8.

3. Coombes BK, Bisset L, Vicenzino B. Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet 2010;376:1751-67.

Malmö den 9 november 2014

David Aston
Leg. sjukgymnast