Bäckensmärta

Värk i pelvis, bäckenet, kan ske smygande eller akut. En del ryggskott kan av patienten upplevas sitta i ländryggen men härstammar egentligen från bäckenet. Patienter kan få upplevelsen att det är höften som låst sig men bäckensmärta kommer i regel från höften. Den leden i bäckenet där mest problem kan uppstå i är SI-leden (sacroiliacaleden). Denna led som finns mellan de två höftbenen och korsbenet. En annan led i bäckenet är den mellan blygbenen på framsidan. Läs mer om själva SI-ledens anatomi i länken under bäckensmärta som heter SI-leden.

Besvär med SI-leden kan ske akut vid exempelvis fallolyckor, felaktiga lyft men kan också komma smygande på grund av besvär med fötter eller asymmetrisk arbetsställning.

Smärtor vid SI-ledsbesvär kan vara lokaliserade till själva leden men även till ländryggen, sätet, ljumsken och ner i benet. Det kan således uppfattas som ischiassymtom även om det i regelrätt mening inte är tal om påverkan på ischiasnerven.  Som patient kan man vid SI-ledssymtom uppfatta att bäckenet har vridit eller blivit snett vilket även påverkar gången. Spänningar i muskler som påverkar höftled och ländrygg kan ske i samband med SI-ledsproblem. En spänd sätesmuskulatur och smärta i sätet kan alltså förekomma. Symtom vid SI-ledspåverkan är att belastning av benet och snabba rörelser eller lång steg kan provocera fram mer smärta. Det är vid eventuella besvär i bäckenet från SI-leden nödvändigt att undersöka såväl ländrygg och höftled för att avgöra att symtomen inte härstammar härifrån. Det är oftast vanligt att symtom kring bäckenet faktiskt har sin grundorsak från ländryggen.

SI-leden, sacroiliacaleden, är mellan korsbenet och höftbenen.

Jag kan med manuella medicinska behandlingsmetoder inriktade både mot leden, ledband och omkringliggande muskler återställa normal funktion. Fysioterapeutisk träning kan också vara aktuellt i synnerhet om orsaken är överrörlighet vilket bland annat förekommer hos kvinnor som har haft besvär med foglossning under graviditeten.

Vad kan ha hänt om du har hört att du har en felställning i bäckenet?

Felställning är ett direkt felaktigt begrepp och en högst förenklad förklaring som vissa terapeuter använder sig av. Vad som har inträffat och som kan uppfattas som felställning eller att bäckenet har blivit snett är en funktionsstörning i SI-leden med en reflexpåverkan på närliggande muskler som blir spända. Det är ytterst sällan tal om att bäckenet i sig har ”hamnat” fel utan där muskler som är spända som ger en eventuell vridning av bäckenet.

Vad kan ha hänt om du har en låsning i SI-leden och att du har en benlängdsskillnad?

Egentligen är begreppet låsning en slarvig benämning för att en led inte rör sig som den borde. Det har helt enkelt akut eller smygande uppstått en funktionsnedsättning i leden vilket genom bland annat muskelpåverkan kan uppfattas att det leder till en tillfällig benlängdsskillnad (även kallat funktionell benlängdsskillnad). Benlängdsskillnad är inte av strukturell karaktär så att någon skelettdel är längre eller kortare.

Graviditet och bäckensmärtor

Många kvinnor tar sig igenom graviditeten utan besvär från bäckenet medan det finns de som får smärtor och rörelsebegränsningar från bäckenet i olika omfattningar. Smärtor kring såväl bäckenet och ländryggen hos gravida kvinnor har en god prognos hos majoriteten av de drabbade. Teorier om hormonella orsaker till att smärtor uppstår finns då hormonet relaxin som utsöndras leder till att bindvävnaden mjukare. Foglossning kan bli ett resultat av detta där rörligheten mellan olika bäckenets sammanfogningar ökar. Men det finns även teorier kring att den förändrade hållningen som uppstår i samband med graviditeten påverkar smärtbilden. Det är i dagsläget omtvistat vilken effekt olika former av träning har hos kvinnor med foglossning.

Enligt riktlinjer från Sjukgymnastförbundet är det vetenskapliga stödet för olika behandlingar hos gravida med bäckensmärtor är generellt lågt. Om den gravida kvinnan endast har ländryggsmärtor då rekommenderas det kvinnan omhändertas som icke-gravid patient.

En del i behandlingen handlar om information om tillståndet men även att kvinnan vägledas om att hitta rätt balans mellan fysisk aktivitet och vila sam ergonomi. Individuellt anpassad träning kan provas i samråd med sjukgymnast. Eventuellt kan mobilisering av bäckenets leder provas som en kompletterande behandling.

Referenser om SI-leden

1. Fortin JD, Vilensky JA, Merkel GJ. Can sacroiliac joint cause sciatica? Pain Physician. 2003; 6:269-271.

2. Holmgren U, Waling K. Inter-examiner reliability of four static palpation tests used for assessing pelvic dysfunction. Manual Therapy. 2008; 13: 50-56.

3. Gutke A, Betten C, Degerskär K, Fagervik Olsén M, Pousette S.  Riktlinjer för behandling av patienter med graviditetsrelaterade ländryggs- och bäckensmärta. Sjukgymnastforbundet 2011.

Malmö den 18 mars 2019

David Aston

Leg. Sjukgymnast