Ingen nedläggning av varken LOF eller LOL

Kärt barn har många namn vi privata fysioterapeuter och läkare med etableringstillstånd och som arbetar på den nationella taxan har avtal med våra regioner enligt LOF respektive LOL. Dessa avtal kommer att fortsätta även om nytillkommen utredning vill lägga ner dem.

Det självklart positivt att även läkare på LOL-avtal kan fortsätta med sina kliniker och specialistområden. Allt detta ökar valmöjligheterna för patienter och läkare på nationella taxan kan precis som fysioterapeuter på nationella taxan fortsätta erbjuda god sjukvård och välja själv vilken inriktning man vill arbeta utifrån sin kompetens.


https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2024/06/beslut-nationella-taxan-blir-kvar/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *