Förändringsprocess

Beslutsbalans

Att göra en förändring om det gäller livsstil som exempelvis att börja bli mer fysisk aktiv eller ändra på kosten kan känns svårt. Oftast tar man inte hänsyn till alla faktorer som finns. Oftast gör man det som man tror man bör göra och undviker saker som man inte har lust att göra. En del upplever att en förändring är överväldigande och andra kanske är förvirrade inför processen.

En metod att underlätta för dig att överväga en förändring och uppleva att processen känns hanterbar är att funderar igenom vilka fördelar respektive nackdelar som finns med att genomföra förändringen eller att fortsätta som tidigare. Detta kan även underlätta för dig att ta dig igenom perioder under processen som upplevs tuffare.

Förändringsprocess

Texten ovan är omarbetad men hämtad ur boken Unified protocol av Barlow (utgiven av Natur & Kultur 2013).

Motivation

Från psykologin finns olika modeller som kan användas för att ändra beteende hos en människa.  En av dem är den transteoretiska modellen.

Stadierna där du befinner dig innan du överkommit hindren att verkligen börja träna eller ändra kosten (eller någon annan livsstilsförändring) är:

  1. Förnekelsestadiet
  2. Begrundandestadiet
  3. Föreberedelsestadiet
  4. Handlingsstadiet
  5. Aktivitetsstadiet

Troligtvis kan du befinna sig olika stadier för olika situationer. Du kan mycket väl befinna sig i förnekelsestadiet beträffande vid t.ex. kostomläggning och handlingsstadiet vid själva träningen.  Risk för återfall från ett steg till ett annat kan inträffa och det behöver då inte alltid ske med ett steg i taget. Motivation kan variera beroende på ålder, kön, träningsbakgrund och hälsotillstånd.

Förnekelsestadiet

Här vill du inte inse att de har ett problem. Du funderar inte ens på att ändra ditt beteende. Här anser du att nackdelarna för ändra sitt beteende är fler eller större än fördelarna.  En okunnighet råder exempelvis vad inaktivitet medför. Var öppen för kunskap och ta hjälp men undanröj myter och missuppfattning som finns med att göra en förändring.

Begrundandestadiet

Här börjar du inse nackdelarna med din livsstil. I detta stadium har du funderingar på att någon gång kanske börja träna eller göra en förändring. För att en förändring ska inträffa så ska en omvärdering ske om för- respektive nackdelarna med att exempelvis börja motionera. Försök ha insikt i att det krävs att du tar sig igenom del olika stadierna för att få beständig förändring. Förhastade förändringar kan leda till återfall. Ta hänsyn till rätt form att motion och att den passar beträffande omfattning och svårighetsgrad. 

Förberedelsestadiet

Här börjar dy starkt att överväga att ändar din livsstil. Du börjar se fler fördelar än nackdelar. Försök lär dig skillnaden mellan olika motionsformer. Även om du börjar bli mer medveten om fördelar med att motionera så inser du kanske inte alltid nackdelarna med att vara inaktiv. Undanröja de hinder som finns till att börja motionera. Du bör prioritera och ha en realistisk planering av att genomföra exempelvis en motionsaktivitet.

Handlingsstadiet

Här har du övergått från mentala förberedelser till själva handlingen. Här uppkommer dock nya hinder som kan få dig att falla tillbaka ett eller fler steg i de olika stadierna. Individen befinner sig i detta stadium i 6 månader.

Här är det viktigt att inte tro att målet är uppnått bara för att du börjat träna eller ändrat kosten. Många olika metoder behövs för att du ska ta dig vidare till nästa stadium. Det kan vara socialt stöd eller att du förbereder sig på att hantera hinder som kan dyka upp för att inte genomföra din förändring. 

Tydlig planering av är nödvändigt så att man undviker återfall är viktigt. Belöning anses också som en viktig metod i detta stadium. Försök se delmål och resultat.  Det gäller fortsatt att undanröja hinder för återfall.

Aktivitetsstadiet

Detta stadium är från 6 månader framåt efter det att du till exempel har börjat träna. Här kommer förändringen att blir till en vana och risken för återfall är mindre än i tidigare stadier. Oförutsedda händelser eller ett för stort självförtroende kan ge återfall. Uppmärksamma tendens till återfall som kan finnas.

David Aston
Ergonom/Leg. Sjukgymnast