Benhinneinflammation

Benhinneinflammation eller som det i den medicinsk terminologi egentligen kallas för, medial tibiaperiostit, drabbar vanligtvis löpare men tyvärr har diagnosen missbrukats och många lekmän men även bland medicinskt utbildad personal. Många säger att det är benhinneinflammation så fort någon har besvär med underbenet.

Orsakerna till att  benhinneinflammation uppstår kan vara flera olika faktorer. Det kan exempelvis handla om felställningar i fötter, fel typ av skor, mängden träning eller löpteknik. Muskulära faktorer såsom obalanser, svaghet eller förkortningar kan också vara en anledning till att benhinneinflammation uppträder. Tillståndet är en form av idrotts- eller motionsrelaterad överbelastningsskada där det i de mest akuta faserna även har inslag av inflammation.

Motionären eller idrottaren har vid benhinneinflammation smärtor i  nedre delen av underbenets framsida och insida. Värken uppstår successivt efter fysisk träning men kan även ske under själva den fysiska aktiviteten. Benhinneinflammation av svårare karaktär kan innebära att träning inte kan genomföras överhuvudtaget. Utöver smärta kan svullnad  finnas vid underbenets..

Vanlig skelettröntgen visar sällan några diagnostiska fynd men ibland kan en förtjockning synas av skenbenets inre del.  Primärt sker diagnos av benhinneinflammation utifrån din redogörelse av symtom om min kliniska undersökning. Tänk på är att det finns många olika diagnoser med likvärdiga symtom.

Benhinneinflammation eller medial tibiaperiostit,.
Medial tibiaperiostit.

Prognos för dig som drabbas med benhinneinflammation är tämligen god under förutsättning att du lyssnar på kroppens varningssignaler och får behandling samt vägledning tidigt.

Behandlingen kan bestå av en rad olika åtgärder där min idrottsmedicinska inriktning som sjukgymnast många gånger innebär en kombination av manuella terapeutiska åtgärder och rådgivning om egenvård. Det är betydelsefullt med vila från den fysiska aktivitet som provocerat fram värken. Därefter ska försiktig anpassade rehabiliteringsträning ske för att stärka vävnaden. En viktig del i behandlingen är naturligtvis även att korrigera de faktorer som kan tänkas ha en orsakssamband till benhinneinflammation. Operation med klyvning av bindvävsfascior kring underbenets främre muskler är bara en sista utväg om tillståndet blir mer kroniskt och långvarigt.

Malmö den 7 januari 2015

David Aston
Leg. sjukgymnast