Sjukgymnast och fysioterapeut i Malmö

Med hänsyn till Coronaviruset vill jag betona att sjukvårdsinrättningar som min fortfarande håller öppet. Jag följer de rekommendationer och riktlinjer som kommer från mitt förbund och myndigheter. Du som är utanför riskgrupperna och inte har en pågående infektion är således välkommen att boka tid hos mig.  Om du har varit sjuk så gäller egentligen precis som tidigare att ett par friska dagar ska ha passerat innan ett besök hos mig är lämpligt.

Jag är extra noggrann med hygienen där dörrhandtag,  bordsytor  och dylikt desinficerar regelbundet. Behandlingsbrits rengörs som alltid före och efter varje besök. Jag tvättar mina händer och armar samt använder jag handsprit minst ett par gånger vid varje patientbesök. 

På mottagningen där jag har kliniken har vi som regel att inte anhöriga följer med och vi sprider ut stolar i väntrummen. 

Hej och välkommen till min webbplats! Mitt namn är David Aston och jag är legitimerad sjukgymnast (som även idag kallas för fysioterapeut) och diplomerad massageterapeut. Redan som liten var träning och hälsa min passion. Jag fastnade för styrketräning när jag som femtonåring sommarjobbade i en affär som sålde utrustning för kampsport och styrketräning. 1990 började jag arbeta som friskvårds- och gyminstruktör, utbildade mig något år senare till diplomerad massör och sedan vidare till diplomerad massageterapeut. År 2000 tog jag sjukgymnastexamen vid Lunds universitet. Jag går kontinuerligt nya kurser för att bygga på mina kunskaper och på den vägen är det.

Kortfattat så har jag snart 30 års arbetslivserfarenhet inom hälsovårdsbranschen. Du finner mer information om min utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet under länken Sjukgymnasten.

Jag har avtal med Region Skåne och ett fritt vårdval gäller vilket innebär att du kan söka mig direkt. Remiss behövs inte för att söka till oss sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Vi fungerar som första instans för dig som har besvär från rörelseapparaten vad gäller,  leder, muskler och nerver. Jag tar emot patienter med rörelsebesvär, sjukdomar, skador, smärtor och spänningar.

Samma avgift som inom landstingets sjukvård tillämpas där högkostnadskort och frikort också gäller.

Varför besöka en sjukgymnast som även är utbildad i massage?

Idag är det väldigt lite massage, eller i många fall ingen massage alls, som ingår i olika utbildningsprogram inom hälsovård på högskolor eller universitet. Det innebär att den yrkesgrupp i Sverige som är utbildad i massage är just massörer eller massageterapeuter. Jag är utbildad massageterapeut men även legitimerad sjukgymnast och jag har en solid grund inom rehabilitering samt kunskaper i olika medicinska, beteendevetenskapliga och humanbiologiska ämnen. Fördelarna med detta är att jag kan integrera specifik massage vilket jag nästan alltid gör med andra manuella behandlingsmetoder och fysioterapeutiska metoder men jag kan även utreda om massage överhuvudtaget är en lämplig åtgärd vid de besvär som du har. Jag har utbildat massörer och massageterapeuter sedan år 2000 och är väl förtrogen med massage och muskelbehandlingsmetoder.

Jag arbetar med rehabilitering och manuell terapi

Jag arbetar utifrån principerna grundlig undersökning, saklig bedömning och specifik manuell medicinsk behandling – det vill säga tekniker som sker med händerna som till exempel massage, mobilisering, manipulation med mera. Vid behov kan även nålbehandling, så kallad dry needling, ske. Rådgivning inom ergonomi, fysioterapi (som även kallas för sjukgymnastik) är också en naturlig del i min vård. Målet med min mina åtgärder är att reducera smärtor, spänningar och återställa rörlighet samt funktion i musklerna. Jag tar emot både dig med långvariga, kroniska besvär men även dig med mer akuta tillstånd.

Sjukgymnast och fysioterapeut i Malmö David Aston som behandlar med massage

Varför välja mig som legitimerad sjukgymnast?

Den skyldighet som jag har med hänsyn till hälso- och sjukvårdslagen är att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är enligt lagen också den enskilde legitimerade yrkesutövarens ansvar att följa den vetenskapliga utvecklingen inom sitt område vilket jag gör genom kontinuerlig vidareutbildning och egenstudier av facklitteratur samt vetenskapliga artiklar.

En medicinsk bedömning som jag gör är baserad på din hälsoberättelse och min undersökning. Bedömningen ligger alltid till grund för hur en behandling eller rehabilitering kommer att se ut.  Det går inte innan ett besök att avgöra vilka metoder och åtgärder som är lämpliga för dina besvär.

Det är en säkerhet för dig att bli undersökt och behandlad av mig som legitimerad sjukgymnast (fysioterapeut är det nyare begreppet). Legitimationen är en garanti för att jag har en tillräcklig kunskapsnivå och kvalifikation för min yrkesutövning.

Jag står under tillsyn av Inspektion för Vård och Omsorg (IVO) . Det är min skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att följa patientjournallagen och sekretesslagen.  Som legitimerad sjukgymnast har jag ett eget medicinsk ansvar och jag kan även ställa diagnoser inom mitt specialiseringsområde.

Hitta hit
Min klinik finns vid Malmöuniversitetet i alldeles i närheten av Centralen.  Om du vill veta hur du hittar till min klinik finner du mer information under rubriken klinik.

Kontakta mig och boka tid

För att boka tid eller kontakta mig kan du följa länken kontakt där du finner min e-post och mitt telefonnummer. Där finns även ett webbformulär som du kan kontakta mig via.

Om du önskar få rådgivning men inte har möjlighet att besöka mig erbjuder jag även hälsovårdsvägledning för patienter via e-post. Följ länken för mer information. Jag har inte något nätverk och kan således inte specifikt rekommendera någon enskild vårdgivare/terapeut på andra orter men generella tips kan jag ge och det kan du läsa om vid råd vid vårdkontakt.

Webbmaster och innehållsansvarig
Det är jag, legitimerad sjukgymnast David Aston, som har skapat allt på denna icke reklamfinansierade webbplats samt ansvarar jag för hela innehållet. Samma kontaktsätt gäller enligt ovan om du vill kontakta mig som webbmaster. Mer kan du läsa om genom att följa länken 

Mål med webbplatsen

Denna webbplats innehåller utöver information om hur jag arbetar även fördjupad information om fysioterapi, manuell terapi, symtom och diagnostik. Målet är utöver att ge en så korrekt information som möjligt att avliva några av de många myter som finns inom hälsa, träning och medicin. Förhoppningsvis kan informationen vara av intresse för såväl patienter som andra terapeuter. I och med att webbplatsen främst vänder sig till patienter och lekmän så är språkbruket också anpassat utifrån detta. Det innebär att medicinska och anatomiska facktermer till stor del förklaras.

Vidare information hittar du under länkarna Undersökning, Behandling, Symtom samt Frågor och svar. Du kan genom att följa de olika länkarna få information om massageterapi och andra metoder inom manuell medicin som jag använder. Under huvudlänken Symtom får du mer fakta kring olika kännetecken vid besvär från rörelseapparaten som exempelvis ryggbesvär, huvudvärk, fibromyalgi, ischias, spänningar, triggerpunkter, idrottsskador och nackspärr. Jag tar även upp hur jag omhändertar dessa tillstånd och vilken hjälp du skulle kunna få hos mig.

Utöver vård har jag kursverksamhet inom manuell terapi, massageterapi och rehabilitering som är riktad till terapeuter och vårdgivare.

Förhoppningsvis kan du på ett enkelt sätt hitta saklig information inte bara om min verksamhet utan även om olika tillstånd och behandlingsmetoder.

Övrigt
Mitt aktiebolag (organisationsnummer 559101-2934) är godkänd för F-skatt och jag innehar lagstadgad patient- och ansvarsförsäkring vilket alla kliniskt arbetande vårdgivare med legitimation måste ha.

Kort videopresentation av mig

Trevlig läsning!

David Aston
Leg. Sjukgymnast