Sjukgymnast och fysioterapeut i Malmö

Viktigt att tänka på för dig som är patient om du har förkylningssymtom eller annan infektion i kroppen då ska besöken hos mig bokas av. Det har ingen betydelse om det är Covid eller övergående infektion utan för allas bästa hälsa ska din tid i så god tid som möjligt avbokas. 

Hej och välkommen till min webbplats! Mitt namn är David Aston och jag är legitimerad sjukgymnast (som även idag kallas för fysioterapeut) och diplomerad massageterapeut. Redan som liten var träning och hälsa min passion. Jag fastnade för styrketräning när jag som femtonåring sommarjobbade i en affär som sålde utrustning för kampsport och styrketräning. 1990 började jag arbeta som friskvårds- och gyminstruktör, utbildade mig något år senare till diplomerad massör och sedan vidare till diplomerad massageterapeut. År 2000 tog jag sjukgymnastexamen vid Lunds universitet. Jag går kontinuerligt nya kurser för att bygga på mina kunskaper och på den vägen är det.

Kortfattat så har jag över 30 års arbetslivserfarenhet inom hälsovårdsbranschen, varav mer än 20 år som legitimerad sjukgymnast. Du finner mer information om min utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet under länken Sjukgymnasten.

Jag har avtal med Region Skåne och ett fritt vårdval gäller vilket innebär att du kan söka mig direkt. Remiss behövs inte för att söka till oss sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Jag fungerar som första instans för dig som har besvär från rörelseapparaten vad gäller,  leder, muskler och nerver. Jag tar emot patienter med rörelsebesvär, sjukdomar, skador, smärtor och spänningar.

Samma avgift som inom Regionens sjukvård tillämpas där högkostnadskort och frikort också gäller.

Varför besöka en sjukgymnast/fysioterapeut som även är utbildad i massage?

Idag är det väldigt lite massage, eller i många fall ingen massage alls, som ingår i olika utbildningsprogram inom hälsovård på högskolor eller universitet. Det innebär att den yrkesgrupp i Sverige som är utbildad i massage är just massörer eller massageterapeuter. Jag är utbildad massageterapeut men även legitimerad sjukgymnast och jag har en solid grund inom rehabilitering samt kunskaper i olika medicinska, beteendevetenskapliga och humanbiologiska ämnen. Fördelarna med detta är att jag vid behov kan integrera specifik massage  med andra manuella behandlingsmetoder och fysioterapeutiska metoder men jag utreder även om massage eller andra manuella metoder  överhuvudtaget är en lämplig åtgärd vid de besvär som du har. Jag har utbildat massörer och massageterapeuter sedan år 2000 och är väl förtrogen med massage och muskelbehandlingsmetoder.

Observera däremot jag har ett medicinskt ansvar att alltid göra en bedömning av vilka behandlingsmetoder eller vilken form av rehabilitering som är lämplig och mest optimal. Inledande samtal och undersökning ligger till grund för detta. Det går således inte att inom ramen för offentlig finansierad sjukvård att boka en specifik behandling som massage.

Jag arbetar med rehabilitering och ortopedisk manuell terapi, OMT

Jag arbetar utifrån principerna med grundlig och strukturerad undersökning, saklig bedömning och specifik  behandling och vägledning. En stor del av min inriktning är manuell terapi, det vill säga tekniker som sker med händerna som till exempel massage, mobilisering, manipulation med mera.

Ortopedisk Manuell terapi, OMT, är till för patienter som har smärtor och funktionsnedsättningar i nerver, leder eller muskler av långvarig karaktär, kroniska tillstånd eller akuta besvär. OMT är i Sverige är uppdelad på tre steg där en steg 3 examen är den högsta nivån som kan fås. Jag har en OMT-steg 3 examen  vilket ger fördjupade kunskaper inom biomekanik, smärtfysiologi, idrottsmedicin och ortopedi samt praktiska färdigheter i manuella tekniker för undersökning och behandling däribland diverse olika mobiliserings- och  manipulationstekniker men även rehabiliteringsövningar.

OMT-metoden bygger på ett kliniskt resonemang kring undersökningstekniker och fördjupad förståelse för att skilja på olika diagnoser och även vad patient med vägledning kan göra på egen hand i symtomlindring och förbättra funktion.  Undersökning och insatser inom OMT är alltid individuellt anpassade. Det primära målet med OMT är att lindra smärta och symtom samt optimera en patientens funktionstillstånd för att möjliggöra en normal aktivitetsförmåga vilket sker med manuell terapi men även med vägledning kring egenvård.

Vid behov kan även nålbehandling, så kallad dry needling, ske för smärtlindring och avspänning. Rådgivning inom ergonomi och vägledning om egenvård med övningar är också en naturlig del i den vård jag ger vilket är hur den moderna fysioterapin baseras på.

Målet med mina åtgärder är att reducera dina smärtor, spänningar och återställa rörlighet samt funktion i musklerna. och nerver. Du får även med dig mer kunskap om dina tillstånd och vad kan göra på egen hand. Jag tar emot både dig med långvariga, kroniska besvär men även dig med mer akuta tillstånd om tid finns.

Sjukgymnast och fysioterapeut i Malmö David Aston som behandlar med massage

Varför välja mig som legitimerad sjukgymnast?

Den skyldighet som jag har med hänsyn till hälso- och sjukvårdslagen är att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är enligt lagen också den enskilde legitimerade yrkesutövarens ansvar att följa den vetenskapliga utvecklingen inom sitt område vilket jag gör genom kontinuerlig vidareutbildning och egenstudier av facklitteratur samt vetenskapliga artiklar.

En medicinsk bedömning som jag gör är baserad på din hälsoberättelse och min undersökning. Bedömningen ligger alltid till grund för hur en behandling eller rehabilitering kommer att se ut.  Det går inte innan ett besök att avgöra vilka metoder och åtgärder som är lämpliga för dina besvär.

Det är en säkerhet för dig att bli undersökt och behandlad av mig som legitimerad sjukgymnast (fysioterapeut är det nyare begreppet). Legitimationen är en garanti för att jag har en tillräcklig kunskapsnivå och kvalifikation för min yrkesutövning.

Jag står under tillsyn av Inspektion för Vård och Omsorg (IVO) . Det är min skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att följa patientjournallagen och sekretesslagen.  Som legitimerad sjukgymnast har jag ett eget medicinsk ansvar och jag kan även ställa diagnoser inom mitt specialiseringsområde.

Hitta hit
Min mottagning finns på Limhamn hos Kiropraktorkliniken Laurin cirka 12 minuters bussresa från  Centralen.  Om du vill veta hur du hittar till min klinik finner du mer information under rubriken klinik.

Kontakta mig och boka tid

För att boka tid eller kontakta mig kan du följa länken kontakt där du finner min e-post och mitt telefonnummer. Där finns även ett webbformulär som du kan kontakta mig via.

Om du önskar få rådgivning men inte har möjlighet att besöka mig erbjuder jag även hälsovårdsvägledning för patienter via e-post. Följ länken för mer information. Jag har inte något nätverk och kan således inte specifikt rekommendera någon enskild vårdgivare/terapeut på andra orter men generella tips kan jag ge och det kan du läsa om vid råd vid vårdkontakt.

Webbmaster och innehållsansvarig
Det är jag, legitimerad sjukgymnast David Aston, som har skapat allt på denna icke reklamfinansierade webbplats samt ansvarar jag för hela innehållet. Samma kontaktsätt gäller enligt ovan om du vill kontakta mig som webbmaster. Mer kan du läsa om genom att följa länken 

Mål med webbplatsen

Denna webbplats innehåller utöver information om hur jag arbetar även fördjupad information om fysioterapi, manuell terapi, symtom och diagnostik. Målet är utöver att ge en så korrekt information som möjligt att avliva några av de många myter som finns inom hälsa, träning och medicin. Förhoppningsvis kan informationen vara av intresse för såväl patienter som andra terapeuter. I och med att webbplatsen främst vänder sig till patienter och lekmän så är språkbruket också anpassat utifrån detta. Det innebär att medicinska och anatomiska facktermer till stor del förklaras.

Vidare information hittar du under länkarna Undersökning, Behandling, Symtom samt Frågor och svar. Du kan genom att följa de olika länkarna få information om massageterapi och andra metoder inom manuell medicin som jag använder. Under huvudlänken Symtom får du mer fakta kring olika kännetecken vid besvär från rörelseapparaten som exempelvis ryggbesvär, huvudvärk, fibromyalgi, ischias, spänningar, triggerpunkter, idrottsskador och nackspärr. Jag tar även upp hur jag omhändertar dessa tillstånd och vilken hjälp du skulle kunna få hos mig.

Utöver vård har jag kursverksamhet inom manuell terapi, massageterapi och rehabilitering som är riktad till terapeuter och vårdgivare.

Förhoppningsvis kan du på ett enkelt sätt hitta saklig information inte bara om min verksamhet utan även om olika tillstånd och behandlingsmetoder.

Övrigt
Mitt aktiebolag (organisationsnummer 559101-2934) är godkänd för F-skatt och jag innehar lagstadgad patient- och ansvarsförsäkring vilket alla kliniskt arbetande vårdgivare med legitimation måste ha.

Kort videopresentation av mig

Trevlig läsning!

David Aston
Leg. Sjukgymnast