Fortsatt missnöje bland fysioterapeuter som är anställda

Det är inte bara sjuksköterskor som är anställda av regionerna som är missnöjda med sin arbetsmiljö där nu senast även en strejk har utlysts .

Senaste numret av tidningen Fysioterapeuterna (nummer 3, 2024) redovisas en enkätundersökning om den upplevda arbetsmiljön hos fysioterapeuter. Ungefär hälften av fysioterapeuter under 31 år funderar på att byta arbetsplats och ännu mer alarmerande är 40 procent funderade även på att sluta som fysioterapeut helt. Totalt funderar en tredjedel av fysioterapeuter att byta arbetsplats på grund själv arbetsbelastningen.

I enkäten har fysioterapeuter angivit en stor personalomsättning, svårt att rekrytera ny personal, sparkrav och tidsbrist som anledning till den sämre arbetsmiljön.

Situationen med missnöjet hos fysioterapeuter är inget nytt och jag lyfte även fram detta år i ett inlägg 2021.

Hursomhelst menar förbundet, Fysioterapeuterna, att den senaste enkätundersökningen är oroväckande och att arbetsgivare behöver satsa på arbetsmiljöarbete. Jag är däremot tveksam att det bara ska prioriteras på arbetsmiljöarbete utan chefer och ledare inom sjukvården behöver ha mer insikt och förståelse för vad fysioterapi innebär både övergripande och mer i detalj. Det blir annars lätt man checkar av att arbetsmiljöarbete har genomförts.

Jag kommer ihåg när jag ¨r 2014 var på väg från utbildningssektorn och sökte en period en sedvanlig anställning som fysioterapeut på av regionens vårdcentraler i Malmö. Jag kom på intervju där chefen berättade att flera av vårdcentralens listade patienter valde att gå till en närliggande privat fysioterapimottagning vilket blev dyrt för vårdcentralen. Chefen på vårdcentralen berättade att hon på 1990-talet eller kanske tidigare hade gått till en sjukgymnast som hade tre behandlingsrum och körde parallellhandlingar. Chefen undrade om jag kunde tänka mig arbeta på detta sätt! Jag fick aldrig tjänsten men vårdcentralen brydde sig inte ens om att skriva/informera om att tjänsten hade erbjudits annan sökande vilket är kutym att göra. Jag har svårt att tro det bara räcker med systematisk arbetsmiljöarbete när det finns verksamhetschefer som prioriterar kvantitet och budget men saknar kunskap om fysioterapi och rehabilitering.

Malmö den 5 maj 2024

David Aston
Ergonom/Leg. Sjukgymnast

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *